Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2023-06-05
Обект № МПС Враца

Дата на провеждане: 2023-06-14

Описание:

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ  НА СЗДП  ТП ДГС ВРАЦА


Документи
04132023211506_govejda.dobiv.23225.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2023-06-22 09:15:00
Договори 2023-06-22 09:15:00

<-- Обратно към процедури