Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

ПубликацияДата
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:ТЪРГ ДВИЖИМА ВЕЩ ДГС Никопол

Дата: 2023-04-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:отдаване под наем ДГС Мездра

Дата: 2023-04-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:СЗДП обявява търг с тайно наддаване

Дата: 2023-03-01
По записа на страница | Отиди на страница