Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

ПубликацияДата
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:ПАРТ: ДГС БОТЕВГРАД

Дата: 2023-05-23
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:обява МПС ДЛС Витиня

Дата: 2023-05-03
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:търг ДГС Говежда

Дата: 2023-04-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:търг ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-24
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:търг ДГС Плевен

Дата: 2023-04-24
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:Търг мпс ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-20
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:ТЪРГ ДВИЖИМА ВЕЩ ДГС Никопол

Дата: 2023-04-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:отдаване под наем ДГС Мездра

Дата: 2023-04-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:СЗДП обявява повторен търг с тайно наддаване

Дата: 2023-02-24
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:Позиция 1 ДГС мездра

Дата: 2023-02-01
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:3 бр. сгради, ТП ДГС Ботевград

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:Продажба движими вещи ДГС Своге

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:Об. 1, 2, 3 ДГС Монтана

Дата: 2022-08-01
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:Отдаване на разсадник ДГС Плевен

Дата: 2022-08-01
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:ДЛС Витиня п22232 п22233

Дата: 2022-07-04
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П22222 до П22225 ДЛС Витиня

Дата: 2022-06-03
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П22226 до П22234 ДЛС Витиня

Дата: 2022-06-03
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:СЗДП ДП обявява търг - разсадник "Андровица"

Дата: 2022-03-07
По записа на страница | Отиди на страница