Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

ПубликацияДата
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:позиция 1 ДГС Говежда

Дата: 2024-04-16
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п24214-п24220 ДЛС Витиня

Дата: 2024-04-04
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24210 ДГС Своге

Дата: 2024-03-19
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:поземлени имоти

Дата: 2024-03-14
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:ДЛС Витиня обекти П 23237-П 23244 вкл.

Дата: 2023-11-13
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:ДГС Ботевград , отдаване под наем

Дата: 2023-11-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:ДГС Враца МПС

Дата: 2023-06-23
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:недв. имот - сграда

Дата: 2023-06-21
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:МПС Враца

Дата: 2023-06-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:обява МПС ДЛС Витиня

Дата: 2023-05-03
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:търг ДГС Говежда

Дата: 2023-04-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:търг ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-24
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:търг ДГС Плевен

Дата: 2023-04-24
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:Търг мпс ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-20
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:ТЪРГ ДВИЖИМА ВЕЩ ДГС Никопол

Дата: 2023-04-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:СЗДП обявява повторен търг с тайно наддаване

Дата: 2023-02-24
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:Позиция 1 ДГС мездра

Дата: 2023-02-01
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:Продажба движими вещи ДГС Своге

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:Об. 1, 2, 3 ДГС Монтана

Дата: 2022-08-01
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:Отдаване на разсадник ДГС Плевен

Дата: 2022-08-01
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:ДЛС Витиня п22232 п22233

Дата: 2022-07-04
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П22222 до П22225 ДЛС Витиня

Дата: 2022-06-03
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П22226 до П22234 ДЛС Витиня

Дата: 2022-06-03
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:СЗДП ДП обявява търг - разсадник "Андровица"

Дата: 2022-03-07
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:недвижим имот ДГС Миджур

Дата: 2021-11-12
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:17 броя ПИ ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:движима вещ собственост на ДГС Миджур

Дата: 2020-09-16
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:Партиди: 2 до 16 ДГС Ботевград

Дата: 2020-06-22
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:Горски дом, с.Раяновци

Дата: 2020-06-09
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:Катер ДГС Лом

Дата: 2020-06-02
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:1 Моторен влекач „Черноморец“

Дата: 2020-05-13
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:15 бр. ПИ в ДГС Своге

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:Ски писта ДГС Берковица

Дата: 2019-10-17
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:

Дата: 2019-10-17
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:19973 ДГС Своге

Дата: 2019-08-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:ДГС"Мездра" - Магазин

Дата: 2019-08-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:Продажба на недвижим имот

Дата: 2019-05-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:разсадник "Василовци" ДГС Лом

Дата: 2019-04-17
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:Разсадник ДГС Лом

Дата: 2019-02-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:Обява за повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот в ГТ и сграда

Дата: 2019-01-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:търг с тайно наддаване ДГС Борима

Дата: 2018-11-29
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:наем имот ДГС Никопол

Дата: 2018-11-27
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:имот м.Беклемето ДГС Троян

Дата: 2018-11-20
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:1 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-25
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:Горски разсадник "Церови ливади"

Дата: 2018-07-16
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:търг с тайно наддаване СЗДП

Дата: 2018-07-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:горски разсадник "Церови ливади" гр.Своге

Дата: 2018-06-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:дейностите по чл. 9, ал. 9, т. 1-6 от ЗЛОД ДЛС Витиня

Дата: 2018-05-30
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:Товарене, подвоз ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:Отдаване под наем ДГС Белоградчик

Дата: 2018-04-20
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:Позиция 1 ДГС Чипровци

Дата: 2018-02-12
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2018г. - ДУ -ЧУКАВА

Дата: 2018-01-22
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:Обява-повторен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недв. имот -ДГС Троян

Дата: 2017-12-11
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:Обява-Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недв. имот Рибарник-Скакля, ДГС Своге

Дата: 2017-12-11
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:Търг ДГС Троян

Дата: 2017-11-01
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:Търг-2017г. ДГС Никопол

Дата: 2017-10-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1, 2 ДГс Черни Осъм

Дата: 2017-10-24
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:Метален навен ДГС Миджур

Дата: 2017-10-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:1

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:Търг с тайно наддаванеза продажба на движими вещи – частна държавна собственост

Дата: 2017-05-12
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:Обособена позиция 1

Дата: 2017-03-24
Повече инфо

Тип:
Стопанство:
Обект:

Дата: 2017-03-14
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:Търг

Дата: 2017-02-03
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:Обява

Дата: 2017-01-27
По записа на страница | Отиди на страница