Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

ПубликацияДата
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24518 ДГС Своге

Дата: 2024-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24519 ДГС Своге

Дата: 2024-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24520 ДГС Своге

Дата: 2024-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24521 ДГС Своге

Дата: 2024-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24523 ДГС Своге

Дата: 2024-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24524 ДГС Своге

Дата: 2024-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24531 ДГС Своге

Дата: 2024-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24522 ДГС Своге

Дата: 2024-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23307 ТТР ДГС Ботевград

Дата: 2024-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23308 ТТР ДГС Ботевград

Дата: 2024-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23309 ТТР ДГС Ботевград

Дата: 2024-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24609 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24631 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24632 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24633 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24634 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24635 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24636 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24531 чл.27 ДГС Своге

Дата: 2024-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24532 чл.27 ДГС Своге

Дата: 2024-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24533 чл.27 ДГС Своге

Дата: 2024-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2423 ДГС Борима

Дата: 2024-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2424 ДГС Борима

Дата: 2024-05-16
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:Подвоз 1, 2 ГСУ ДГС Берковица

Дата: 2024-05-15
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:Подвоз 3, 4 ГСУ ДГС Берковица

Дата: 2024-05-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2411-1 ДГС Ловеч

Дата: 2024-05-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:24525 ДГС Чипровци

Дата: 2024-05-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1 ДГС Лесидрен

Дата: 2024-05-08
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:поз1 , поз2 ДГС Монтана

Дата: 2024-05-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2024 - 4ПД

Дата: 2024-05-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект: 2024 - 1 Д/ЛКД к-с/

Дата: 2024-05-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2409 ДГС Враца

Дата: 2024-05-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:ДГС Монтана 24415

Дата: 2024-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:ДГС Монтана 24416

Дата: 2024-05-02
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:24-1 ДГС Видин

Дата: 2024-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24232 ДГС Говежда

Дата: 2024-04-24
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:позиция 1 ДГС Говежда

Дата: 2024-04-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:2 ДГС Оряхово

Дата: 2024-04-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:3 ДГС Никопол

Дата: 2024-04-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:ДГС Ловеч 2410

Дата: 2024-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:ДГС Ловеч 2411

Дата: 2024-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:ДГС Ловеч 2412

Дата: 2024-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:ДГС Ловеч 2413

Дата: 2024-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:ДГС Ловеч 2414

Дата: 2024-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:ДГС Ловеч 2415

Дата: 2024-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:ДГС Ловеч 2416

Дата: 2024-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:ДГС Ловеч 2417

Дата: 2024-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:ДГС Ловеч 2418

Дата: 2024-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:ДГС Ловеч 2419

Дата: 2024-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2411 ДГС Лесидрен

Дата: 2024-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2412 ДГС Лесидрен

Дата: 2024-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2413 ДГС Лесидрен

Дата: 2024-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2414 ДГС Лесидрен

Дата: 2024-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2415 ДГС Лесидрен

Дата: 2024-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2416 ДГС Лесидрен

Дата: 2024-04-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:3 ДГС Плевен

Дата: 2024-04-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:4 ДГС Плевен

Дата: 2024-04-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:24204ттр ДГС Ботевград

Дата: 2024-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:24205ттр ДГС Ботевград

Дата: 2024-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:24206ттр ДГС Ботевград

Дата: 2024-04-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1 ДГС Лесидрен

Дата: 2024-04-04
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п24214-п24220 ДЛС Витиня

Дата: 2024-04-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1 ДГС Враца компенсационно

Дата: 2024-03-29
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2 ДГС Враца

Дата: 2024-03-29
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1 ДГС Плевен

Дата: 2024-03-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24101 ДГС Своге

Дата: 2024-03-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24221 ДГС Говежда

Дата: 2024-03-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24222 ДГС Говежда

Дата: 2024-03-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24223 ДГС Говежда

Дата: 2024-03-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24224 ДГС Говежда

Дата: 2024-03-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24225 ДГС Говежда

Дата: 2024-03-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24226 ДГС Говежда

Дата: 2024-03-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:позиция 1 ДГС Говежда

Дата: 2024-03-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2414 ДГС Борима

Дата: 2024-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2415 ДГС Борима

Дата: 2024-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24424 ДЛС Витиня

Дата: 2024-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24425 ДЛС Витиня

Дата: 2024-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24426 ДЛС Витиня

Дата: 2024-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24427 ДЛС Витиня

Дата: 2024-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24428 ДЛС Витиня

Дата: 2024-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24429 ДЛС Витиня

Дата: 2024-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24430 ДЛС Витиня

Дата: 2024-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24431 ДЛС Витиня

Дата: 2024-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24432 ДЛС Витиня

Дата: 2024-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24433 ДЛС Витиня

Дата: 2024-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24434 ДЛС Витиня

Дата: 2024-03-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24102-1 ДЛС Витиня договаряне

Дата: 2024-03-27
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2 ДГС Плевен

Дата: 2024-03-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2412 ДГС Годеч

Дата: 2024-03-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:24713 ДГС Видин

Дата: 2024-03-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:24714 ДГС Видин

Дата: 2024-03-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:24715 ДГС Видин

Дата: 2024-03-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:24716 ДГС Видин

Дата: 2024-03-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:24717 ДГС Видин

Дата: 2024-03-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:24724 ДГС Видин

Дата: 2024-03-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:24725 ДГС Видин

Дата: 2024-03-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2408с ДЛС Русалка

Дата: 2024-03-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2409с ДЛС Русалка

Дата: 2024-03-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24417 ДГС Своге

Дата: 2024-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24126 ДГС Берковица

Дата: 2024-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24127 ДГС Берковица

Дата: 2024-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24129 ДГС Берковица

Дата: 2024-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24130 ДГС Берковица

Дата: 2024-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24131 ДГС Берковица

Дата: 2024-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24132 ДГС Берковица

Дата: 2024-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24134 ДГС Берковица

Дата: 2024-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24135 ДГС Берковица

Дата: 2024-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24136 ДГС Берковица

Дата: 2024-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2403 ДГС Троян

Дата: 2024-03-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2408 ДГС Троян

Дата: 2024-03-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2410 ДГС Троян

Дата: 2024-03-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2411 ДГС Троян

Дата: 2024-03-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2412 ДГС Троян

Дата: 2024-03-19
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2407-1 ДГС Троян

Дата: 2024-03-19
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24210 ДГС Своге

Дата: 2024-03-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24613 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-03-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24619 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-03-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24625 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-03-18
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:поземлени имоти

Дата: 2024-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:24529 ДГС Чипровци

Дата: 2024-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:24530 ДГС Чипровци

Дата: 2024-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:24531 ДГС Чипровци

Дата: 2024-03-13
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:парт.1-20 ДГС Ботевград

Дата: 2024-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:24532 ДГС Чипровци

Дата: 2024-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:24533 ДГС Чипровци

Дата: 2024-03-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:1 ДГС Мездра

Дата: 2024-03-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:2 ДГС Мездра

Дата: 2024-03-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:241008 ДГС Мездра

Дата: 2024-03-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:241010 ДГС Мездра

Дата: 2024-03-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:241011 ДГС Мездра

Дата: 2024-03-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2024-3П /Д/

Дата: 2024-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24212 ДГС Своге

Дата: 2024-02-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2024 - 2 П /Д/

Дата: 2024-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24314 чл.27, ал.1 ДГС Своге

Дата: 2024-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24315 чл.27, ал.1 ДГС Своге

Дата: 2024-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24316 чл.27, ал.1 ДГС Своге

Дата: 2024-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24323 ДЛС Витиня

Дата: 2024-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2410 ДГС Лесидрен

Дата: 2024-02-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1 ДГС Никопол

Дата: 2024-02-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2 ДГС Никопол

Дата: 2024-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24222 ДЛС Витиня

Дата: 2024-02-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24213 ДГС Своге чл.27

Дата: 2024-02-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24609 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-02-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24612 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-02-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24613 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-02-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24616 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-02-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24618 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-02-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24619 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-02-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2407 ДГС Враца

Дата: 2024-02-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2024 - 1 П /Д/

Дата: 2024-02-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2413 ДГС Борима

Дата: 2024-02-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2412 ДГС Борима

Дата: 2024-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2408 ДГС Черни Осъм

Дата: 2024-02-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:24711 ДГС Видин

Дата: 2024-02-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24212 ДГС Своге

Дата: 2024-01-30
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:позиция 1 ДГС Чипровци

Дата: 2024-01-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24212 ДГС Своге

Дата: 2024-01-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2407 ДГС Плевен

Дата: 2024-01-29
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п24105-п24113 ДЛС Витиня

Дата: 2024-01-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п24101-п24104 ДЛС Витиня

Дата: 2024-01-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:1 ДГС Оряхово

Дата: 2024-01-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:24-02лкд ДГС Годеч

Дата: 2024-01-22
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:24-03лкд ДГС Годеч

Дата: 2024-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:241002 ДГС Мездра м-ци

Дата: 2024-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:241004 ДГС Мездра

Дата: 2024-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:241005 ДГС Мездра

Дата: 2024-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:241007 ДГС Мездра

Дата: 2024-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:24402 ДГС Монтана

Дата: 2024-01-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:24407 ДГС Монтана

Дата: 2024-01-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:24408 ДГС Монтана

Дата: 2024-01-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:24409 ДГС Монтана

Дата: 2024-01-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:244010 ДГС Монтана

Дата: 2024-01-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:244013 ДГС Монтана

Дата: 2024-01-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:244014 ДГС Монтана

Дата: 2024-01-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24210 ДГС Своге чл.27

Дата: 2024-01-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24211 ДГС Своге чл.27

Дата: 2024-01-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24208 ДГС Своге

Дата: 2024-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24209 ДГС Своге

Дата: 2024-01-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2405 ДГС Черни Осъм

Дата: 2024-01-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2406 ДГС Черни Осъм

Дата: 2024-01-15
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2406-1 ДГС Черни Осъм

Дата: 2024-01-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2407 ДГС Черни Осъм

Дата: 2024-01-15
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:1-ви, 2-ри ГСУ ДГС Берковица

Дата: 2024-01-11
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:3-ти, 4-ти ГСУ ДГС Берковица

Дата: 2024-01-11
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2310-2 ДГС Никопол

Дата: 2023-12-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:6 ДГС Плевен

Дата: 2023-12-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:24101 ттр ДГС Ботевград

Дата: 2023-12-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:24102 ттр ДГС Ботевград

Дата: 2023-12-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:24103 ттр ДГС Ботевград

Дата: 2023-12-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:24104 ДГС Ботевград

Дата: 2023-12-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24609 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-12-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24610 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-12-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24611 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-12-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24614 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-12-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24615 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-12-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24617 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-12-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24101 ДГС Своге

Дата: 2023-12-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24102 ДГС Своге

Дата: 2023-12-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24103 ДГС Своге

Дата: 2023-12-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24104 ДГС Своге

Дата: 2023-12-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24105 ДГС Своге

Дата: 2023-12-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24106 ДГС Своге

Дата: 2023-12-18
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2310-2 ДГС Никопол

Дата: 2023-12-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:24707 ДГС Видин

Дата: 2023-12-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:24708 ДГС Видин

Дата: 2023-12-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:24709 ДГС Видин

Дата: 2023-12-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:24710 ДГС Видин

Дата: 2023-12-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:24711 ДГС Видин

Дата: 2023-12-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:24712 ДГС Видин

Дата: 2023-12-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2401 ДГС Троян

Дата: 2023-12-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2402 ДГС Троян

Дата: 2023-12-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2403 ДГС Троян

Дата: 2023-12-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2404 ДГС Троян

Дата: 2023-12-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2405 ДГС Троян

Дата: 2023-12-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2406 ДГС Троян

Дата: 2023-12-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2407 ДГС Троян

Дата: 2023-12-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2408 ДГС Троян

Дата: 2023-12-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2409 ДГС Троян

Дата: 2023-12-11
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22301

Дата: 2023-12-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2409 ДГС Борима

Дата: 2023-12-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2410 ДГС Борима

Дата: 2023-12-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2411 ДГС Борима

Дата: 2023-12-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:241007 ДГС Мездра

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:241008 ДГС Мездра

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:241009 ДГС Мездра

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:241010 ДГС Мездра

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:24513 ДГС Чипровци

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:24515 ДГС Чипровци

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:24516 ДГС Чипровци

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24207 ДГС Говежда

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24208 ДГС Говежда

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24209 ДГС Говежда

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24210 ДГС Говежда

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24211 ДГС Говежда

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24212 ДГС Говежда

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24213 ДГС Говежда

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24214 ДГС Говежда

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24215 ДГС Говежда

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24216 ДГС Говежда

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24217 ДГС Говежда

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24218 ДГС Говежда

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24219 ДГС Говежда

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24220 ДГС Говежда

Дата: 2023-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2401 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2402 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2403 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2404 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2405 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2406 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2407 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2408 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-12-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:4 ДГС Плевен

Дата: 2023-12-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:5 ДГС Плевен

Дата: 2023-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:24514 ДГС Чипровци

Дата: 2023-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:24512 ДГС Чипровци

Дата: 2023-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:24511 ДГС Чипровци

Дата: 2023-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2401 ДЛС Русалка

Дата: 2023-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2402 ДЛС Русалка

Дата: 2023-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2403 ДЛС Русалка

Дата: 2023-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2404 ДЛС Русалка

Дата: 2023-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2405 ДГС Никопол

Дата: 2023-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:24402 ДГС Монтана

Дата: 2023-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:24403 ДГС Монтана

Дата: 2023-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:24404 ДГС Монтана

Дата: 2023-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:24405 ДГС Монтана

Дата: 2023-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:24406 ДГС Монтана

Дата: 2023-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:24407 ДГС Монтана

Дата: 2023-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:24411 ДГС Монтана

Дата: 2023-12-04
Повече инфо

Тип: ПРОДАЖБИ ОТ СКЛАД
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22301 ДГС МОНТАНА

Дата: 2023-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24101 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24102 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24103 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24104 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24105 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24106 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24107 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24108 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24109 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24110 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24111 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24112 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24113 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24114 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24115 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24116 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24117 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24118 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24119 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24120 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24121 ДЛС Витиня

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23838 ДГС Своге

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23839 ДГС Своге

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2401 ДГС Враца

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2402 ДГС Враца

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2403 ДГС Враца

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2404 ДГС Враца

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24112 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24101 ДГС Берковица

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24102 ДГС Берковица

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24103 ДГС Берковица

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24105 ДГС Берковица

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24107 ДГС Берковица

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24108 ДГС Берковица

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24109 ДГС Берковица

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24111 ДГС Берковица

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24113 ДГС Берковица

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24114 ДГС Берковица

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24117 ДГС Берковица

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24118 ДГС Берковица

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24119 ДГС Берковица

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24121 ДГС Берковица

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24122 ДГС Берковица

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:24124 ДГС Берковица

Дата: 2023-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2401 ДГС Ловеч

Дата: 2023-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2402 ДГС Ловеч

Дата: 2023-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2403 ДГС Ловеч

Дата: 2023-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2404 ДГС Ловеч

Дата: 2023-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2405 ДГС Ловеч

Дата: 2023-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2406 ДГС Ловеч

Дата: 2023-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2403 МТ ДГС Плевен

Дата: 2023-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2404 МТ ДГС Плевен

Дата: 2023-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2405 МТ ДГС Плевен

Дата: 2023-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:ДГС Черни Осъм обект:2323

Дата: 2023-11-20
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:ДЛС Витиня обекти П 23237-П 23244 вкл.

Дата: 2023-11-13
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:ДГС Ботевград , отдаване под наем

Дата: 2023-11-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:СЗДП обявява търг (ПИ със сграда в гр. Троян)

Дата: 2023-10-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23941 ДГС Ботевград

Дата: 2023-10-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23942 ДГС Ботевград

Дата: 2023-10-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23943 ДГС Ботевград

Дата: 2023-10-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2317 ДГС Троян

Дата: 2023-10-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23735 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-10-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23736 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-10-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23737 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-10-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23734 ДГС Своге

Дата: 2023-10-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2312 ДГС Плевен

Дата: 2023-10-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:Помещения 1,2,3 ДГС Ботевград

Дата: 2023-10-04
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:Помещения 4, 7 ДГС Ботевград

Дата: 2023-10-04
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:Помещения 5,6 ДГС Ботевград

Дата: 2023-10-04
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:Търг МПС ДГС Лесидрен

Дата: 2023-09-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2316 ДГС Троян

Дата: 2023-09-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:23421 ДГС Монтана

Дата: 2023-09-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:23422 ДГС Монтана

Дата: 2023-09-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23716 ДГС Видин

Дата: 2023-09-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23839ттр ДГС Ботевград

Дата: 2023-09-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23632 ДГС Своге

Дата: 2023-09-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23633 ДГС Своге

Дата: 2023-09-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23432 ДЛС Витиня

Дата: 2023-09-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23433 ДЛС Витиня

Дата: 2023-09-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23434 ДЛС Витиня

Дата: 2023-09-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2317 ДГС Борима

Дата: 2023-08-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2318 ДГС Борима

Дата: 2023-08-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23631 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-08-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23143 ДГС Берковица

Дата: 2023-08-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23145 ДГС Берковица

Дата: 2023-08-30
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:Разсадник ДГС Плевен

Дата: 2023-08-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23330 ДЛС Витиня

Дата: 2023-08-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23331 ДЛС Витиня

Дата: 2023-08-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2312 ДГС Плевен

Дата: 2023-08-23
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:24-01 ДГС Годеч

Дата: 2023-08-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23635 ДГС Ботевград

Дата: 2023-08-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23636 ДГС Ботевград

Дата: 2023-08-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23637 ДГС Ботевград

Дата: 2023-08-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23226 ДГС Говежда

Дата: 2023-08-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23227 ДГС Говежда

Дата: 2023-08-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23228 ДГС Говежда

Дата: 2023-08-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-08-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2312 ДГС Никопол комбинирана

Дата: 2023-08-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:1/2023г. ДГС троян

Дата: 2023-07-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23528 ДГС Своге

Дата: 2023-07-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23529 ДГС Своге

Дата: 2023-07-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23530 ДГС Своге

Дата: 2023-07-07
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-07-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23526 ДГС Своге

Дата: 2023-07-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23527 ДГС Своге

Дата: 2023-07-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п23245-п23247 ДЛС Витиня

Дата: 2023-06-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23525 ДГС Своге

Дата: 2023-06-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:ДГС Враца МПС

Дата: 2023-06-23
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:недв. имот - сграда

Дата: 2023-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23225 ДГС Говежда

Дата: 2023-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2317 ДГС Ловеч

Дата: 2023-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2316 ДГС Ловеч

Дата: 2023-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2315 ДГС Ловеч

Дата: 2023-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2314 ДГС Ловеч

Дата: 2023-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2313 ДГС Ловеч

Дата: 2023-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2312 ДГС Ловеч

Дата: 2023-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:23417 ДГС Монтана

Дата: 2023-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п23237-п23244 ДЛС Витиня

Дата: 2023-06-07
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п23228-п23236 ДЛС Витиня

Дата: 2023-06-07
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п23223-п23227 ДЛС Витиня

Дата: 2023-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231025 ДГС Мездра

Дата: 2023-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231024 ДГС Мездра

Дата: 2023-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231021 ДГС Мездра

Дата: 2023-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2311 ДГС Троян

Дата: 2023-06-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:МПС Враца

Дата: 2023-06-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23229 ДЛС Витиня

Дата: 2023-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23220 ДЛС Витиня

Дата: 2023-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23424 ДГС Своге

Дата: 2023-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23423 ДГС Своге

Дата: 2023-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2212 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-05-23
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:ПАРТ: ДГС БОТЕВГРАД

Дата: 2023-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:23415 ДГС Монтана

Дата: 2023-05-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23325 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23426 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23427 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23428 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23429 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23430 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2311 ДГС Черни Осъм

Дата: 2023-05-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2309 ДЛС Русалка

Дата: 2023-05-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1/2023г. ДГС Ловеч

Дата: 2023-05-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2/2023г. ДГС Ловеч

Дата: 2023-05-04
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:обява МПС ДЛС Витиня

Дата: 2023-05-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23101 ДГС Своге

Дата: 2023-05-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23102 ДГС Своге

Дата: 2023-05-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23-1 ДГС Чипровци

Дата: 2023-05-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23615 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:търг ДГС Говежда

Дата: 2023-04-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:3 ДГС Плевен

Дата: 2023-04-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:търг ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-24
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:търг ДГС Плевен

Дата: 2023-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23321 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23322 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23215 ДГС Говежда

Дата: 2023-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23216 ДГС Говежда

Дата: 2023-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23217 ДГС Говежда

Дата: 2023-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23218 ДГС Говежда

Дата: 2023-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23219 ДГС Говежда

Дата: 2023-04-20
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:Търг мпс ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-20
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:парт: 1- 20 ДГС Ботевград

Дата: 2023-04-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23316 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23317 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23318 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23319 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23320 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2308 ДГС Никопол

Дата: 2023-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2309 ДГС Никопол

Дата: 2023-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2310 ДГС Никопол

Дата: 2023-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2311 ДГС Никопол

Дата: 2023-04-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22-1 ДГС Монтана

Дата: 2023-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2301 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2305 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2306 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2302 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2303 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2304 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-12
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Дата: 2023-04-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23614 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23619 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23616 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23617 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23618 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23620 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:23307 ДГС Лом чл.193

Дата: 2023-04-07
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:ТЪРГ ДВИЖИМА ВЕЩ ДГС Никопол

Дата: 2023-04-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:отдаване под наем ДГС Мездра

Дата: 2023-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2310 ДГС Черни Осъм чл.193

Дата: 2023-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2305 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23216 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23217 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23218 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23219 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23220 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23221 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23222 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23224 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23226 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23227 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23228 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23223 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23225 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:2301- ж ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2315 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2316 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2317 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2318 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2230 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2319 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2310 ДГС Враца

Дата: 2023-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2311 ДГС Враца

Дата: 2023-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2312 ДГС Враца

Дата: 2023-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2313 ДГС Враца

Дата: 2023-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2314 ДГС Враца

Дата: 2023-03-30
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2 ДГС Плевен

Дата: 2023-03-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23215 ДГССвоге чл.27, ал.1

Дата: 2023-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23212 ДГС Своге

Дата: 2023-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23213 ДГС Своге

Дата: 2023-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23214 ДГС Своге

Дата: 2023-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23820 ДГС Миджур

Дата: 2023-03-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23821 ДГС Миджур

Дата: 2023-03-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23822 ДГС Миджур

Дата: 2023-03-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23134 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23135 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23136 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23137 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23138 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23139 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23140 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23141 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23111 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23823 ДГС Миджур

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1 ДГС Враца

Дата: 2023-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2315 ДГС Борима

Дата: 2023-03-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23525 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23526 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23527 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23528 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23529 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23521 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23522 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23523 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23524 ДГС Чипровци

Дата: 2023-03-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:СЗДП обявява търг с тайно наддаване

Дата: 2023-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23107 ДГС Своге чл.27.ал.1

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23108 ДГС Своге чл.27.ал.1

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23109 ДГС Своге чл.27.ал.1

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23110 ДГС Своге чл.27.ал.1

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1 ДГС Борима

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23321 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23322 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23323 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23324 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23325 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23316 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23317 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23318 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23319 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23320 ДГС Ботевград

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:СЗДП обявява повторен търг с тайно наддаване

Дата: 2023-02-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2308 ДГС Плевен

Дата: 2023-02-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1 ДГС Плевен

Дата: 2023-02-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:1 ДГС Мездра

Дата: 2023-02-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23712 ДГС Видин

Дата: 2023-02-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231017 ДГС Мездра

Дата: 2023-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231018 ДГС Мездра

Дата: 2023-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231019 ДГС Мездра

Дата: 2023-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231020 ДГС Мездра

Дата: 2023-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23103 ДГС Своге

Дата: 2023-02-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23104 ДГС Своге

Дата: 2023-02-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23105 ДГС Своге

Дата: 2023-02-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23106 ДГС Своге

Дата: 2023-02-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:1Д - 2023

Дата: 2023-02-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23101 ДГС Своге чл.27 ал.1

Дата: 2023-02-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23102 ДГС Своге чл.27 ал.1

Дата: 2023-02-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2311 ДГС Ловеч

Дата: 2023-02-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23112 ДГС Берковица

Дата: 2023-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23124 ДГС Берковица

Дата: 2023-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23127 ДГС Берковица

Дата: 2023-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2309 ДГС Враца чл.193

Дата: 2023-02-07
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:Позиция 1 ДГС мездра

Дата: 2023-02-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:23411 ДГС Монтана

Дата: 2023-01-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23704 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23705 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23706 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23707 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23708 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23709 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23710 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23711 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:23712 ДГС Видин

Дата: 2023-01-19
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:3 бр. сгради, ТП ДГС Ботевград

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2212 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2303-2 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2304-2 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2305-2 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2306-2 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2307-2 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2301-1 ДЛС Русалка

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2302-1 ДЛС Русалка

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2303-1 ДЛС Русалка

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2304-1 ДЛС Русалка

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2305-1 ДЛС Русалка

Дата: 2023-01-16
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:поз.1 ДГС Берковица

Дата: 2023-01-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:позиция 1 , 3 4 ГСУ ДГС Берковица

Дата: 2023-01-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21150с, 22107с и 22108с ДГС Берковица

Дата: 2023-01-10
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п23101-п23105 ДЛС Витиня

Дата: 2023-01-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п23106-п23114 ДЛС Витиня

Дата: 2023-01-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п23115-п23222 ДЛС Витиня

Дата: 2023-01-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231016 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2305 ДГС Никопол комбинирана

Дата: 2022-12-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22855 чл.27 ДЛС Витиня

Дата: 2022-12-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:23407 ДГС Монтана

Дата: 2022-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:23408 ДГС Монтана

Дата: 2022-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:23409 ДГС Монтана

Дата: 2022-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:23410 ДГС Монтана

Дата: 2022-12-07
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:9 ДГС Плевен

Дата: 2022-12-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231006 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231007 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231008 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231009 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231010 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231012 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231011 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:231013 ДГС Мездра

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2301 ДЛС Русалка

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2302 ДЛС Русалка

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2303 ДЛС Русалка

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2304 ДЛС Русалка

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2305 ДЛС Русалка

Дата: 2022-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23102 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2301 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2302 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2303 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2304 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2305 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2306 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2307 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2308 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2309 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2310 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2311 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2312 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2313 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:10 ДГС Никопол

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23101 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23103 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23104 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23105 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23106 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23107 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23108 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23109 ДГС Ботевград

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2305 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2306 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2307 ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2 ДГС Никопол

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1 ДГС Никопол

Дата: 2022-12-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:23305 ДГС Лом

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23208 ДГС Говежда

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23209 ДГС Говежда

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23210 ДГС Говежда

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23212 ДГС Говежда

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23211 ДГС Говежда

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23213 ДГС Говежда

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:23214 ДГС Говежда

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2305 ДГС Ловеч

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2306 ДГС Ловеч

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2307 ДГС Ловеч

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2308 ДГС Ловеч

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2309 ДГС Ловеч

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2310 ДГС Ловеч

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23105 ДГС Берковица

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23110 ДГС Берковица

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23118 ДГС Берковица м-ци

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2306 ДГС Никопол

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2307 ДГС Никопол

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:поз 1 ДГС Чипровци

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23807 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23808 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23809 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23810 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23818 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23811 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23813 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23815 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23816 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:23817 ДГС Миджур

Дата: 2022-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23510 ДГС Чипровци

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23511 ДГС Чипровци

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23512 ДГС Чипровци

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23513 ДГС Чипровци

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:23514 ДГС Чипровци

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2303 ДГС Троян

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2304 ДГС Троян

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2305 ДГС Троян

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2306 ДГС Троян

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2307 ДГС Троян

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2308 ДГС Троян

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2309 ДГС Троян

Дата: 2022-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2309 ДГС Борима

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2310 ДГС Борима

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2311 ДГС Борима

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2312 ДГС Борима

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2313 ДГС Борима

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2314 ДГС Борима чл.193

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2302 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2303 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2304 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2305 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23601 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23602 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23604 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23605 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23606 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23607 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23608 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23609 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23610 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23611 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23108 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23122 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23123 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23124 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23126 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23127 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23129 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23130 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23125 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2022-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23101 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23103 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23104 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23106 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23109 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23111 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23112 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23114 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23117 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23119 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23120 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23102 ДГС Берковица

Дата: 2022-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2022-1 П /Д/

Дата: 2022-11-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2301 ДГС Враца

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2302 ДГС Враца

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2303 ДГС Враца

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2304 ДГС Враца

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2305 ДГС Враца

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2306 ДГС Враца

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2307 ДГС Враца

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2308 ДГС Враца

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23101 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23102 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23103 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23104 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23105 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23106 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23107 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23108 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23109 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23110 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23111 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23112 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23113 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23114 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23115 ДЛС Витиня

Дата: 2022-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2310 ДГС Годеч

Дата: 2022-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2311 ДГС Годеч

Дата: 2022-11-22
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:23-02 ЛКД ДГС Годеч

Дата: 2022-11-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:221150 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-11-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2223 ДГС Ловеч

Дата: 2022-11-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2224 ДГС Ловеч

Дата: 2022-11-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2227

Дата: 2022-10-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2230

Дата: 2022-10-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:ОБ 2205

Дата: 2022-10-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22-4 ДГС Монтана

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:Продажба движими вещи ДГС Своге

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22743 ДЛС Витиня

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22744 ДЛС Витиня

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22753 ДЛС Витиня

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22754 ДЛС Витиня

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22858 ДГС Ботевград

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22859 ДГС Ботевград

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22860 ДГС Ботевград

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22861 ДГС Ботевград

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22708-1 ДГС Видин

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2224 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22531 ДГС Чипровци

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22532 ДГС Чипровци

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2223 ДЛС Русалка

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2223 ДЛС Русалка

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2224 ДЛС Русалка

Дата: 2022-10-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22125 ДГС Берковица

Дата: 2022-10-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:3 ДГС Оряхово

Дата: 2022-10-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2220 ДЛС Русалка

Дата: 2022-10-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:221046 ДГС Своге

Дата: 2022-10-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:221047 ДГС Своге

Дата: 2022-10-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:221048 ДГС Своге

Дата: 2022-10-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:221049 ДГС Своге

Дата: 2022-10-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:1 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-09-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:2 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-09-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:3 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-09-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2 ДГС Враца почвоподготовка

Дата: 2022-09-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2227 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-09-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2228 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-09-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2229 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-09-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2230 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-09-23
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2 ДГС ВРАЦА залесяване

Дата: 2022-09-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22945 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-09-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22944 ДГС Своге

Дата: 2022-09-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22-3 ДГС Монтана

Дата: 2022-09-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22-4 ДГС Монтана

Дата: 2022-09-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22648 ДЛС Витиня

Дата: 2022-09-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22649 ДЛС Витиня

Дата: 2022-09-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22650 ДЛС Витиня

Дата: 2022-09-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22651 ДЛС Витиня

Дата: 2022-09-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22652 ДЛС Витиня

Дата: 2022-09-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22634 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-09-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22635 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-09-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22636 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-09-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2220 ДГС Борима

Дата: 2022-09-12
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:СЗДП обявява търг с тайно наддаване ДГС Никопол

Дата: 2022-09-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22-1 ДГС Видин

Дата: 2022-09-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22843 ДГС Своге

Дата: 2022-09-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:Об2203

Дата: 2022-08-31
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2 ЛКД

Дата: 2022-08-30
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2022-1Д ЛКД

Дата: 2022-08-26
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:Търг с тайно ДГС Своге

Дата: 2022-08-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22529 ДГС Чипровци

Дата: 2022-08-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22530 ДГС Чипровци

Дата: 2022-08-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22541 ДЛС Витиня

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22542 ДЛС Витиня

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22543 ДЛС Витиня

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22544 ДЛС Витиня

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22545 ДЛС Витиня

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22546 ДЛС Витиня

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22547 ДЛС Витиня

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:6 ДГС Плевен

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:7 ДГС Плевен

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:8 ДГС Плевен

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:6 ДГС Никопол

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:8 ДГС Никопол

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:9 ДГС Никопол

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:7 ДГС Никопол

Дата: 2022-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2215 ДГС Враца

Дата: 2022-08-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:23-01 ДГС Годеч

Дата: 2022-08-11
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:1 ДГС Видин

Дата: 2022-08-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22716 ДГС Видин

Дата: 2022-08-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22740 ДГС Своге

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22741 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:1 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22742 ДГС Своге

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:4 ДГС Лом

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22755 ДГС Ботевград

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22756 ДГС Ботевград

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22757 ДГС Ботевград

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2 ДГС Враца

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2-1/2022-ОМН ДГС Ловеч

Дата: 2022-08-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22638 ДГС Своге

Дата: 2022-08-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22639 ДГС Своге

Дата: 2022-08-02
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:Об. 1, 2, 3 ДГС Монтана

Дата: 2022-08-01
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:Отдаване на разсадник ДГС Плевен

Дата: 2022-08-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:ОБ2201 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2022-08-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:ОБ2202 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2022-08-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:ОБ2203 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2022-08-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:ОБ2204 ОГТ ДГС Лесидрен

Дата: 2022-08-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22738 ДГС Своге чл.27., ал.1

Дата: 2022-07-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22648 ДГС Ботевград

Дата: 2022-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22649 ДГС Ботевград

Дата: 2022-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22650 ДГС Ботевград

Дата: 2022-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22651 ДГС Ботевград

Дата: 2022-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22652 ДГС Ботевград

Дата: 2022-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22653 ДГС Ботевград

Дата: 2022-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22654 ДГС Ботевград

Дата: 2022-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22145 ДГС Монтана

Дата: 2022-07-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22416 ДГС Монтана

Дата: 2022-07-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22417 ДГС Монтана

Дата: 2022-07-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22528 ДГС Чипровци

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22529 ДГС Чипровци

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2219 ДГС Троян

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2220 ДГС Троян

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2221 ДГС Троян

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22217 ДГС Говежда

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22218 ДГС Говежда

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22222 ДГС Говежда

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22223 ДГС Говежда

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22224 ДГС Говежда

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22226 ДГС Говежда

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22228 ДГС Говежда

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:3 ДГС Лом

Дата: 2022-07-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2210 ДГС Никопол

Дата: 2022-07-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2211 ДГС Никопол

Дата: 2022-07-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2212 ДГС Никопол

Дата: 2022-07-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22611 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-07-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22630 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-07-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221021 ДГС Мездра

Дата: 2022-07-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221022 ДГС Мездра

Дата: 2022-07-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221024 ДГС Мездра

Дата: 2022-07-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221025 ДГС Мездра

Дата: 2022-07-12
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22-2 ДГС Монтана

Дата: 2022-07-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22636 чл.27, ал.1 ДГС Своге

Дата: 2022-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22637 чл.27, ал.1 ДГС Своге

Дата: 2022-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22439 ДЛС Витиня

Дата: 2022-07-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22440 ДЛС Витиня

Дата: 2022-07-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2 ДГС Враца

Дата: 2022-07-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2218 чл.193 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-07-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:ДЛС Витиня п22232 п22233

Дата: 2022-07-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22825 ДГС Миджур чл.193

Дата: 2022-06-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2222 ДГС Ловеч

Дата: 2022-06-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2219 ДГС Борима

Дата: 2022-06-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22802 ДГС Миджур

Дата: 2022-06-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2-2022 ОМН ДГС Ловеч

Дата: 2022-06-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22114с ДГС Берковица

Дата: 2022-06-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22123-1с ДГС Берковица

Дата: 2022-06-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22124 ДГС Берковица

Дата: 2022-06-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2208 ДГС Враца

Дата: 2022-06-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2209 ДГС Враца

Дата: 2022-06-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2210 ДГС Враца

Дата: 2022-06-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2211 ДГС Враца

Дата: 2022-06-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22714 ДГС Видин

Дата: 2022-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22546 ДГС Ботевград

Дата: 2022-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22547 ДГС Ботевград

Дата: 2022-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2220 ДЛС Русалка

Дата: 2022-06-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:1/ 2022г. ДГС Борима

Дата: 2022-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22529 ДГС Своге

Дата: 2022-06-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22530 ДГС Своге

Дата: 2022-06-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22531 ДГС Своге

Дата: 2022-06-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22532 ДГС Своге

Дата: 2022-06-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22532 ДГС Своге

Дата: 2022-06-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22533 ДГС Своге

Дата: 2022-06-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22715 ДГС Видин

Дата: 2022-06-20
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:5 ДГС Плевен

Дата: 2022-06-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22414 ДГС Монтана

Дата: 2022-06-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2213 ДГС Троян

Дата: 2022-06-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2214 ДГС Троян

Дата: 2022-06-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2215 ДГС Троян

Дата: 2022-06-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2216 ДГС Троян

Дата: 2022-06-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22534 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-06-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2212 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-06-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22443 ДГС Ботевград

Дата: 2022-06-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22444 ДГС Ботевград Прекратена

Дата: 2022-06-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22445 ТТР ДГС Ботевград

Дата: 2022-06-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:1/2022г. ДГС Белоградчик

Дата: 2022-06-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22825 ДГС Миджур чл.193

Дата: 2022-06-08
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П22222 до П22225 ДЛС Витиня

Дата: 2022-06-03
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П22226 до П22234 ДЛС Витиня

Дата: 2022-06-03
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:П22235 до П22242 ДЛС Витиня

Дата: 2022-06-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22335л ДЛС Витиня

Дата: 2022-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22336 ДЛС Витиня

Дата: 2022-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22337 ДЛС Витиня

Дата: 2022-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22338 ДЛС Витиня

Дата: 2022-05-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22620 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-05-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22622 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-05-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22625 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-05-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22626 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-05-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22426 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22427 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22428 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2217 ДГС Борима

Дата: 2022-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2218 ДГС Борима

Дата: 2022-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22802 ДГС Миджур

Дата: 2022-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22823 ДГС Миджур

Дата: 2022-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22219 ДГС Говежда

Дата: 2022-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22226 ДГС Говежда

Дата: 2022-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22227 ДГС Говежда

Дата: 2022-05-17
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:1 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-05-16
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:4-20 ДГС Ботевград

Дата: 2022-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2214 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-05-16
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:1 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-05-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22-1 ДГС Монтана

Дата: 2022-05-13
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:2 ДГС Лом

Дата: 2022-05-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2215 ДГС Годеч

Дата: 2022-05-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22335ттр ДГС Ботевград чл.193

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22336ттр ДГС Ботевград чл.193

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2212 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2214 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2215 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2216 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2217 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2219 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2221 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2222 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2223 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2224 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-05-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:4 ДГС Плевен

Дата: 2022-05-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22135 ДГС Своге

Дата: 2022-04-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22103 ДГС Своге

Дата: 2022-04-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221020 ДГС Мездра чл.27, ал.1

Дата: 2022-04-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2218 ДЛС Русалка

Дата: 2022-04-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:1 ДГС Оряхово

Дата: 2022-04-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:2 ДГС Оряхово

Дата: 2022-04-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22818 ДГС Миджур

Дата: 2022-04-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22227 ДГС Говежда

Дата: 2022-04-18
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1 ДГС Ловеч

Дата: 2022-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22219 ДГС Говежда

Дата: 2022-04-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22226 ДГС Говежда

Дата: 2022-04-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2212 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-04-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221019 чл.27, ал.1., т.3 ДГС Мездра

Дата: 2022-04-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22410 ДГС Монтана

Дата: 2022-04-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22411 ДГС Монтана

Дата: 2022-04-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22412 ДГС Монтана

Дата: 2022-04-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22413 ДГС Монтана

Дата: 2022-04-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22320 ДГС Своге

Дата: 2022-04-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22323 ДГС Своге

Дата: 2022-04-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22324 ДГС Своге

Дата: 2022-04-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2 ДГС Плевен

Дата: 2022-04-06
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:3 ДГС Плевен

Дата: 2022-04-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:Партиди 1 - 20

Дата: 2022-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22342 чл.27, ал.1, т.3 ДГС Ботевград

Дата: 2022-04-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-04-04
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:Позиция 1 ДГС Чипровци

Дата: 2022-04-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2 ДГС Никопол

Дата: 2022-04-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:3 ДГС Никопол

Дата: 2022-04-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:4 ДГС Никопол

Дата: 2022-04-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:5 ДГС Никопол

Дата: 2022-04-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22524 ДГС Чипровци

Дата: 2022-04-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22525 ДГС Чипровци

Дата: 2022-04-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22526 ДГС Чипровци

Дата: 2022-04-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22527 ДГС Чипровци

Дата: 2022-04-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22101 ДГС Своге

Дата: 2022-03-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22620 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-03-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22621 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-03-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22622 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-03-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22623 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-03-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22225 ДГС Говежда

Дата: 2022-03-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22120 ДГС Берковица

Дата: 2022-03-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22328 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22329 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22330 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22331 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22332 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22333 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22334 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22335 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22336 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22337 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22338 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22339 ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22340ттр ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22341ттр ДГС Ботевград

Дата: 2022-03-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2209 ДГС Никопол

Дата: 2022-03-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2218 чл.17, ал.1 ДГС Ловеч

Дата: 2022-03-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22317 ДГС Своге

Дата: 2022-03-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22318 ДГС Своге

Дата: 2022-03-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22817 ДГС Миджур

Дата: 2022-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22818 ДГС Миджур

Дата: 2022-03-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22-1 ДГС Чипровци

Дата: 2022-03-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22704 ДГС Видин

Дата: 2022-03-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22313 ДГС Своге

Дата: 2022-03-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2212 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2207 ДГС Плевен

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22231 ДЛС Витиня

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22232 ДЛС Витиня

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22233 ДЛС Витиня

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22234 ДЛС Витиня

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22235 ДЛС Витиня

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22236 ДЛС Витиня

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22102-1 ДЛС Витиня

Дата: 2022-03-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221018 ДГС Мездра чл.193

Дата: 2022-03-08
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:СЗДП ДП обявява търг - разсадник "Андровица"

Дата: 2022-03-07
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:2 ДГС Мездра

Дата: 2022-03-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:221106 ДГС Оряхово

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22802 ДГС Миджур

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22803 ДГС Миджур

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22106c ДГС Берковица

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22113c ДГС Берковица

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22114c ДГС Берковица

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22115c ДГС Берковица

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22120 ДГС Берковица

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22121 ДГС Берковица

Дата: 2022-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2209 ДГС Троян

Дата: 2022-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2210 ДГС Троян

Дата: 2022-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2212 ДГС Троян

Дата: 2022-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2211 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2212 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-02-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22620 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22621 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22622 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22623 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22213 ДГС Говежда

Дата: 2022-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22214 ДГС Говежда

Дата: 2022-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22215 ДГС Говежда

Дата: 2022-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22216 ДГС Говежда

Дата: 2022-02-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2211 ДГС Ловеч чл.27

Дата: 2022-02-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22227 ДГС Ботевград

Дата: 2022-02-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:1 ДГС Плевен

Дата: 2022-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22211 ДГС Своге

Дата: 2022-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22212 ДГС Своге

Дата: 2022-02-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:1 ДГС Лом

Дата: 2022-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22702 ДГС Видин

Дата: 2022-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22706 ДГС Видин

Дата: 2022-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22703 ДГС Видин

Дата: 2022-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22704 ДГС Видин

Дата: 2022-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22705 ДГС Видин

Дата: 2022-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22707 ДГС Видин

Дата: 2022-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22708 ДГС Видин

Дата: 2022-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22207 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22208 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22209 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22210 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2201 ДГС Никопол

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2202 ДГС Никопол

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2203 ДГС Никопол

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1 ДГС Враца

Дата: 2022-02-09
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2 ДГС Враца

Дата: 2022-02-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2205 ДГС Враца

Дата: 2022-02-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2206 ДГС Враца

Дата: 2022-02-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2207 ДГС Враца

Дата: 2022-02-08
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:1 ДГС Мездра

Дата: 2022-02-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2201 ДГС Плевен

Дата: 2022-02-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2208 ДГС Плевен

Дата: 2022-02-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22710 ДГС Видин

Дата: 2022-02-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22709 ДГС Видин

Дата: 2022-02-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2201ст ДГС Годеч

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22105 ДГС Своге

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22106 ДГС Своге

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22102 ДГС Своге

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22103 ДГС Своге

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22104 ДГС Своге

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22606 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22619 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22609 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22617 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22611 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22613 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22614 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22616 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22618 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22611 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22613 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22618 ДГС Белоградчик

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:недвижими имоти ДГС Борима

Дата: 2022-02-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2202ст ДГС Годеч

Дата: 2022-02-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22706 ДГС Видин

Дата: 2022-02-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22703 ДГС Видин

Дата: 2022-02-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22705 ДГС Видин

Дата: 2022-02-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22710 ДГС Видин - Прекратена

Дата: 2022-02-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2202 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-02-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2213 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-02-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22702 ДГС Видин

Дата: 2022-01-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22707 ДГС Видин

Дата: 2022-01-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22704 ДГС Видин

Дата: 2022-01-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22708 ДГС Видин

Дата: 2022-01-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22709 ДГС Видин - Прекратена

Дата: 2022-01-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2210 ДГС Ловеч

Дата: 2022-01-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:1, 2 ГСУ подвоз

Дата: 2022-01-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:3, 4 ГСУ подвоз

Дата: 2022-01-28
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21129, 21150, 22108c

Дата: 2022-01-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22226-п ДГС Ботевград

Дата: 2022-01-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22226 ДГС Ботевград

Дата: 2022-01-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22221-с1 ДГС Ботевград

Дата: 2022-01-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22220-с1 ДГС Ботевград

Дата: 2022-01-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22212-1 ДГС Ботевград

Дата: 2022-01-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22105-с1 ДГС Ботевград

Дата: 2022-01-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2211 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-01-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2212 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-01-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22121л ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22122л ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22123 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22127 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22126 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22125 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22124 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22128л ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22129л ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22130л ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221011 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221011 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221012 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221013 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221014 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221015 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2214 ДЛС Русалка

Дата: 2022-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22403 ДГС Монтана

Дата: 2022-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22405 ДГС Монтана

Дата: 2022-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22406 ДГС Монтана

Дата: 2022-01-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2204 ДГС Никопол

Дата: 2022-01-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2205 ДГС Никопол

Дата: 2022-01-19
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:1 ДГС Никопол

Дата: 2022-01-19
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2 ДГС Никопол

Дата: 2022-01-19
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:3 ДГС Никопол

Дата: 2022-01-19
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2213 ДЛС Русалка

Дата: 2022-01-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2213 ДЛС Русалка

Дата: 2022-01-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:2211-2216 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2201 ДГС Плевен

Дата: 2022-01-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2208 ДГС Плевен

Дата: 2022-01-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2209 ДГС Черни Осъм

Дата: 2022-01-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2209 ДГС Троян

Дата: 2022-01-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2210 ДГС Троян

Дата: 2022-01-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2211 ДГС Троян

Дата: 2022-01-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2201-1 ДЛС Русалка

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2202-1 ДЛС Русалка

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2203-1 ДЛС Русалка

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2201 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2202 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2203 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2204 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2205 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2206 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2207 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2208 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2214 ДГС Борима

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2201 ДГС Враца

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2202 ДГС Враца

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2203 ДГС Враца

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2204 ДГС Враца

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2210 ДГС Лесидрен

Дата: 2022-01-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221004 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221006 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221008 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221011 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221011 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221001 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221001 ДГС Мездра

Дата: 2022-01-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22114-22121 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22105-22113 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-05
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22101-22104 ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2201ст ДГС Годеч

Дата: 2021-12-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2204ст ДГС Годеч

Дата: 2021-12-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2205ст ДГС Годеч

Дата: 2021-12-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2206ст ДГС Годеч

Дата: 2021-12-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2207ст ДГС Годеч

Дата: 2021-12-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2208ст ДГС Годеч

Дата: 2021-12-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2209ст ДГС Годеч

Дата: 2021-12-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2210ст ДГС Годеч

Дата: 2021-12-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2211ст ДГС Годеч

Дата: 2021-12-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2209 ДГС Борима

Дата: 2021-12-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2210 ДГС Борима

Дата: 2021-12-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2211 ДГС Борима

Дата: 2021-12-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2212 ДГС Борима

Дата: 2021-12-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2213 ДГС Борима

Дата: 2021-12-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2201 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-12-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2202 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-12-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2203 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-12-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2203 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2204 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2205 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2206 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2207 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2208 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2212 ДЛС Русалка

Дата: 2021-12-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2201 ДГС Черно Осъм

Дата: 2021-12-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2202 ДГС Черно Осъм

Дата: 2021-12-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211976 ДГС Своге

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22510 ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22511 ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22512 ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22513 ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22504 ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22505 ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22506 ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22507 ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22508 ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22509 ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22207 ДГС Говежда

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22208 ДГС Говежда

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22211 ДГС Говежда

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22212 ДГС Говежда

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22212 ДГС Говежда

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22211 ДГС Говежда

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22210 ДГС Говежда

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22209 ДГС Говежда

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22208 ДГС Говежда

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:22207 ДГС Говежда

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22514мт ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22515мт ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22516мт ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22517мт ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22518мт ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22519мт ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22802 ДГС Миджур

Дата: 2021-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22803 ДГС Миджур

Дата: 2021-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22804 ДГС Миджур

Дата: 2021-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22804-1 ДГС Миджур

Дата: 2021-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22504.1 ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22505.1 ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:22506.1 ДГС Чипровци

Дата: 2021-12-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2207 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2208 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221001 ДГС Мездра

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221001 ДГС Мездра

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221002 ДГС Мездра

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221002 ДГС Мездра

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221005 ДГС Мездра и подвоз

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221006 ДГС Мездра

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221008 ДГС Мездра

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221008 ДГС Мездра

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221009 ДГС Мездра

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221009 ДГС Мездра

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221010 ДГС Мездра

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221011 ДГС Мездра

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22808 ДГС Миджур

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22809 ДГС Миджур

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22810 ДГС Миджур

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:22303мт ДГС Лом

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:22304 ДГС Лом

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:22305 ДГС Лом

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22811 ДГС Миджур

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22812 ДГС Миджур

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22813 ДГС Миджур

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22805 ДГС Миджур местни търговци

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22806 ДГС Миджур

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:22807 ДГС Миджур местни търговци

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22608 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22609 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22610 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22612 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22613 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22611 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22614 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22615 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22616 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22608 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22611 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22612 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22613 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22614 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22615 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22616 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22224ТТР ДГС Ботевград

Дата: 2021-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22225ТТР ДГС Ботевград

Дата: 2021-12-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2204 ДГС Троян

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2205 ДГС Троян

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2206 ДГС Троян

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2207 ДГС Троян

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2208 ДГС Троян

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2206-1 ДГС Троян

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2207-1 ДГС Троян

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2208-1 ДГС Троян

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22101 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22102 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22103 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22104 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22105 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22106 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22107 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22108 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22109 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22110 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22111 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22112 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22113 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22114 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22115 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22116 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22117 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22118 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22119 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22120 ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:2201-2210 ДЛС витиня

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2202 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22216c ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22217c ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22218c ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22219c ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22220c ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22221c ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22222c ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22223c ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22104 ДГС Берковица

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22109 ДГС Берковица

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22110 ДГС Берковица

Дата: 2021-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22114c ДГС Берковица

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22119 ДГС Берковица

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22102 ДГС Берковица

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22118 ДГС Берковица

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22103c ДГС Берковица

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2201 ДГС Ловеч

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2202 ДГС Ловеч

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2203 ДГС Ловеч

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2204 ДГС Ловеч

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2205 ДГС Ловеч

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2209 ДГС Ловеч

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2209 ДГС Ловеч

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2206 ДГС Никопол

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2207 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2208 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2205 ДГС Никопол

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22206п ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22207п ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22208п ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22209п ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22210п ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22211п ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22212п ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22213п ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22214п ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22215п ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22206 ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22207 ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22208 ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22209 ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22210 ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22211 ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22212 ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22213 ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22214 ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22215 ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22108c ДГС Берковица

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21417 ДГС Монтана

Дата: 2021-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21418 ДГС Монтана

Дата: 2021-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22406 ДГС Монтана

Дата: 2021-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22404 ДГС Монтана

Дата: 2021-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22405 ДГС Монтана

Дата: 2021-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22101 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2021-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22111 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2021-11-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22117 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2021-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22101 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2021-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22111 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2021-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22117 ДГС Берковица местни търговци

Дата: 2021-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22112c ДГС Берковица

Дата: 2021-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22107 ДГС Берковица

Дата: 2021-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:22113c ДГС Берковица

Дата: 2021-11-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22603 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22604 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22605 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22606 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:22607 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-11-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2201 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-11-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2202 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-11-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2203 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-11-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2204 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-11-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2206 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-11-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2208 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-11-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22701 ДГС Видин местни търговци

Дата: 2021-11-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2207 ДЛС Русалка

Дата: 2021-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2209 ДЛС Русалка

Дата: 2021-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2210 ДЛС Русалка

Дата: 2021-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2207 ДЛС Русалка

Дата: 2021-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2209 ДЛС Русалка

Дата: 2021-11-22
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2210 ДЛС Русалка

Дата: 2021-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2205 ДЛС Русалка

Дата: 2021-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2206 ДЛС Русалка

Дата: 2021-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211769 ДГС Ботевград чл.27

Дата: 2021-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211875 ДГС Своге чл.27

Дата: 2021-11-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2203мт ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2021-11-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2204мт ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2021-11-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2205мт ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2021-11-19
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:2206мт ДГС Плевен местни търговци

Дата: 2021-11-19
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:недвижим имот ДГС Миджур

Дата: 2021-11-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2126ст ДГС Годеч

Дата: 2021-11-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2127ст ДГС Годеч

Дата: 2021-11-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211668 ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211668-п ДГС Ботевград

Дата: 2021-11-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21839 ДГС Миджур

Дата: 2021-11-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21644п ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2120 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-11-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2121 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-11-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2122 ДГС Ловеч чл.27, ал.1, т.2

Дата: 2021-11-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21-2 ДГС Монтана

Дата: 2021-10-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2122 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-10-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211362-п1 ДГС Ботевград

Дата: 2021-10-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:7 ДГС Плевен

Дата: 2021-10-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211540 ДГС Своге

Дата: 2021-10-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211772 ДГС Своге

Дата: 2021-10-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211773 ДГС Своге местни търговци

Дата: 2021-10-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21630 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-10-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21633 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-10-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21634 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-10-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21635 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-10-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21633 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-10-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21634 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-10-27
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21635 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-10-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2121-1 ДГС Ловеч

Дата: 2021-10-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211770 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2021-10-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211771 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2021-10-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211774 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2021-10-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2120 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-10-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2121 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-10-20
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21416 ДГС Монтана

Дата: 2021-10-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21838 ДГС Миджур

Дата: 2021-10-18
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:2 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-10-18
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21837 ДГС Миджур

Дата: 2021-10-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:5 ДГС Оряхово

Дата: 2021-10-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2125ст ДГС Годеч

Дата: 2021-10-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2118 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-10-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2118 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-10-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2119 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-10-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21225 ДГС Говежда

Дата: 2021-10-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21226 ДГС Говежда

Дата: 2021-10-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21227 ДГС Говежда

Дата: 2021-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21228 ДГС Говежда

Дата: 2021-10-12
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21836 ДГС Миджур м-ци

Дата: 2021-10-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21157c ДГС Берковица

Дата: 2021-10-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211567ттр ДГС Ботевград

Дата: 2021-10-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2121 ДГС Ловеч

Дата: 2021-10-05
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:22-01 ДГС Годеч

Дата: 2021-10-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:22-02 ДГС Годеч

Дата: 2021-10-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:3 ДГС Никопол

Дата: 2021-10-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:4 ДГС Никопол

Дата: 2021-10-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:5 ДГС Никопол

Дата: 2021-10-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21716 ДГС Видин

Дата: 2021-09-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21722 ДГС Видин

Дата: 2021-09-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21725 ДГС Видин

Дата: 2021-09-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21536 ДГС Чипровци

Дата: 2021-09-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21534 ДГС Чипровци

Дата: 2021-09-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21535 ДГС Чипровци

Дата: 2021-09-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21537 ДГС Чипровци

Дата: 2021-09-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21538 ДГС Чипровци

Дата: 2021-09-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21539 ДГС Чипровци

Дата: 2021-09-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21540 ДГС Чипровци

Дата: 2021-09-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211463 ДГС Ботевград

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211464 ДГС Ботевград

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211465 ДГС Ботевград

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211466 ДГС Ботевград

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21543л ДЛС Витиня

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2125 ДГС Троян

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2126 ДГС Троян

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2127 ДГС Троян

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2128 ДГС Троян

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2129 ДГС Троян

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2130 ДГС Троян

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2125-1 ДГС Троян

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2126-1 ДГС Троян

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2127-1 ДГС Троян

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2128-1 ДГС Троян

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2129-1 ДГС Троян

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2130-1 ДГС Троян

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2131 ДГС Троян

Дата: 2021-09-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211362 ДГС Ботевград

Дата: 2021-09-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211362-п ДГС Ботевград

Дата: 2021-09-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211567 ДГС Своге

Дата: 2021-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211360 ДГС Ботевград

Дата: 2021-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211361 ДГС Ботевград

Дата: 2021-09-17
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Оряхово
Обект:4 ДГС Оряхово

Дата: 2021-09-17
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21415 ДГС Монтана

Дата: 2021-09-16
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2 ДГС Ловеч

Дата: 2021-09-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2113 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-09-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2116 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-09-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2112 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-09-15
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:5 ДГС Плевен

Дата: 2021-09-14
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:6 ДГС Плевен

Дата: 2021-09-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2115 ДГС Борима

Дата: 2021-09-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2116 ДГС Борима

Дата: 2021-09-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2117 ДГС Борима

Дата: 2021-09-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2118 ДГС Борима

Дата: 2021-09-13
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:Обект 1 ДГС Черни Осъм - подвоз

Дата: 2021-09-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21834 ДГС Миджур

Дата: 2021-09-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21413 ДГС Монтана

Дата: 2021-09-10
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21414 ДГС Монтана

Дата: 2021-09-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21607 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-09-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21630 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-09-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21631 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-09-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21621 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-09-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21632 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-09-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21833 ДГС Миджур

Дата: 2021-09-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2117 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-09-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2144 ДГС Враца

Дата: 2021-09-03
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21412 ДГС Монтана

Дата: 2021-09-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2141 ДГС Враца

Дата: 2021-09-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2140 ДГС Враца

Дата: 2021-09-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2142 ДГС Враца

Дата: 2021-09-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2143 ДГС Враца

Дата: 2021-09-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211543 ДГС Своге

Дата: 2021-08-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211544 ДГС Своге

Дата: 2021-08-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211555 ДГС Своге

Дата: 2021-08-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211561 ДГС Своге

Дата: 2021-08-31
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211561п ДГС Своге

Дата: 2021-08-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21441 ДЛС Витиня

Дата: 2021-08-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21442 ДЛС Витиня

Дата: 2021-08-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211669 ДГС Своге

Дата: 2021-08-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211031 ДГС Мездра

Дата: 2021-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211032 ДГС Мездра

Дата: 2021-08-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:211033 ДГС Мездра

Дата: 2021-08-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21723 ДГС Видин

Дата: 2021-08-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21724 ДГС Видин

Дата: 2021-08-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21723 ДГС Видин

Дата: 2021-08-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21724 ДГС Видин

Дата: 2021-08-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21219-1 ДГС Говежда

Дата: 2021-08-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21221 ДГС Говежда

Дата: 2021-08-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21222 ДГС Говежда

Дата: 2021-08-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21223 ДГС Говежда

Дата: 2021-08-24
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21224 ДГС Говежда

Дата: 2021-08-24
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Плевен
Обект:5 лкд ДГС Плевен

Дата: 2021-08-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2124 ДГС Троян

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2115 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2112 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2113 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2114 ДГС Лесидрен

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115п ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114п ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2113 ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114 ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115 ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2116 ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2113п ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:17 броя ПИ ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21830 ДГС Миджур

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21831 ДГС Миджур м-ци

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21832 ДГС Миджур м-ци

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21156с ДГС Берковица м-ци

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21156с-1 ДГС Берковица м-ци

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21157с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21144с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21146с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21147с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21149с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21152с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21160с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21140с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21154с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21155с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21158с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21159с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21162с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21163с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21153с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21151с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21148с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21150с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21157с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21161с ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:21145 ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21716 ДГС Видин

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21720 за служители ДГС Видин

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21721 ДГС Видин

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21716 ДГС Видин

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21722 ДГС Видин

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:поз 1 ДГС Чипровци

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21526 ДГС Чипровци

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21521 ДГС Чипровци

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21525 ДГС Чипровци

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21530 ДГС Чипровци

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21534 ДГС Чипровци

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21535 ДГС Чипровци

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2110-2 ДЛС Русалка

Дата: 2021-08-12
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2110-2 ДЛС Русалка

Дата: 2021-08-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21411

Дата: 2021-08-03
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:2115 - 2126 ДЛС Витиня

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211543 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211544 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211545 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211546 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211547 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211548 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211549 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211550 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211551 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211552 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211553 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211554 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211555 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211556 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211557 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211558 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211559 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211560 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211561 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211562 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211563 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211564 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211565 ДГС Своге местни търговци

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211566 ДГС Своге местни търговци

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211557п ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211558п ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211559п ДГС Своге местни търговци

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211560п ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211561п ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211562п ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211563п ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211564п ДГС Своге местни търговци

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211565п ДГС Своге местни търговци

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211566п ДГС Своге местни търговци

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2120 ДГС Ловеч чл.27, ал.1

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21332л ДЛС Витиня

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21335л ДЛС Витиня

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211540 ДГС Своге

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21631 ДГС Своге

Дата: 2021-07-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21239л-1 ДЛС Витиня

Дата: 2021-07-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211259 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-28
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:21-02 ДГС Годеч

Дата: 2021-07-27
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:21-03 ДГС Годеч

Дата: 2021-07-27
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:21-04 ДГС Годеч

Дата: 2021-07-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211540 ДГС Своге

Дата: 2021-07-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211541 ДГС Своге

Дата: 2021-07-27
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211542 ДГС Своге

Дата: 2021-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211439 ДГС Своге чл.27 , ал.1

Дата: 2021-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2113 ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114 ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115 ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2116 ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2113п ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114п ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115п ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2124 ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2124п ДГС Годеч

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21410 ДГС Монтана

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2112 ДГС Никопол

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2113 ДГС Никопол

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2114 ДГС Никопол

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:7 ДГС Никопол

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:8 ДГС Никопол

Дата: 2021-07-26
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1- 5 ДГС Враца

Дата: 2021-07-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2114 ДГС Борима

Дата: 2021-07-22
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2112 ДЛС Русалка

Дата: 2021-07-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2140 ДГС Враца

Дата: 2021-07-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21829 ДГС Миджур местни търговци

Дата: 2021-07-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2120 ДГС Троян

Дата: 2021-07-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2121 ДГС Троян

Дата: 2021-07-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2122 ДГС Троян

Дата: 2021-07-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21821 ДГС Миджур чл.193

Дата: 2021-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211439 ДГС Своге

Дата: 2021-07-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21220 ДГС Говежда

Дата: 2021-07-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:21219 ДГС Говежда

Дата: 2021-07-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211237-п ДГС Своге

Дата: 2021-07-15
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2116-2 ДГС Ловеч

Дата: 2021-07-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2118-1 ДГС Ловеч

Дата: 2021-07-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2119 ДГС Ловеч

Дата: 2021-07-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2119 ДГС Ловеч

Дата: 2021-07-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211338 ДГС Своге

Дата: 2021-07-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211237 ДГС Своге

Дата: 2021-07-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект: 2115 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-07-09
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект: 2115 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-07-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект: 2116 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-07-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21408 ДГС Монтана

Дата: 2021-07-08
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21609 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-07-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21623 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-07-06
Повече инфо

Тип: ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:Временен склад "Стублицата"

Дата: 2021-07-05
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211153 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211151 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211152 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211155 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211158 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211154 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211157 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211156 ДГС Ботевград

Дата: 2021-07-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21828 ДГС Миджур

Дата: 2021-07-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211136-П МТ

Дата: 2021-06-30
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21827 ДГС Миджур

Дата: 2021-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:21409 ДГС Монтана

Дата: 2021-06-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211050 ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-28
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211050п ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-28
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2116-1 ДГС Ловеч

Дата: 2021-06-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2118 ДГС Ловеч

Дата: 2021-06-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21625 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21624 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21626 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21628 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-23
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21629 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21629 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21627 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-23
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ
Обект:2021- 1П СЗДП

Дата: 2021-06-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211136 ДГС Своге чл.27

Дата: 2021-06-21
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21826 ДГС Миджур

Дата: 2021-06-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:21821 ДГС Миджур чл.193

Дата: 2021-06-18
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2140 ДГС Враца

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2138 ДГС Враца

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2139 ДГС Враца

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2140 ДГС Враца

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2141 ДГС Враца

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114 ДГС Годеч

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114п ДГС Годеч

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115 ДГС Годеч

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115п ДГС Годеч

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2116 ДГС Годеч

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2123 ДГС Годеч

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2123п ДГС Годеч

Дата: 2021-06-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21714 Видин

Дата: 2021-06-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21716 Видин

Дата: 2021-06-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21720 Видин чл.193

Дата: 2021-06-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21714 Видин

Дата: 2021-06-14
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21716 Видин

Дата: 2021-06-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21718 Видин

Дата: 2021-06-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21719 Видин

Дата: 2021-06-14
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2117 ДГС Ловеч

Дата: 2021-06-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21239л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21240л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-09
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21617 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21621 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21609 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21622 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21607 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21623 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-07
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:21607 ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-07
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:21305 ДГС Лом

Дата: 2021-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211035 ДГС Своге

Дата: 2021-06-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2101 ДГС Лесидрен ОГТ

Дата: 2021-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2102 ДГС Лесидрен ОГТ

Дата: 2021-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2103 ДГС Лесидрен ОГТ

Дата: 2021-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2104 ДГС Лесидрен ОГТ

Дата: 2021-06-04
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:3 ДГС Лом

Дата: 2021-06-04
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21521 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21523 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21525 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21530 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21531 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21532 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21533 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21534 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:21529 ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21222л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21223л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21224л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21225л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21226л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21227л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21228л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21231л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21232л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21233л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21234л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21235л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21236л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21237л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21238л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21229л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21230л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21934 чл.27,ал1 ДГС Своге

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2116 ДГС Ловеч

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21945 ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21945п ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:1 ДГС Видин

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:2 ДГС Видин

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21946 ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21947 ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21948 ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21949 ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21732п ДГС Своге

Дата: 2021-05-31
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2113 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-05-25
Повече инфо

Тип: СЕЧИЩЕ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2114 ДГС Черни Осъм

Дата: 2021-05-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21833 ДГС Своге

Дата: 2021-05-25
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2113п ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114п ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115п ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2123п ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2113 ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2114 ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2115 ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2116 ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:2123 ДГС Годеч

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:1

Дата: 2021-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2111 ДГС Троян

Дата: 2021-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2114 ДГС Троян

Дата: 2021-05-20