Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2023-04-13
Обект № 2310 ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2023-05-03

Описание:Документи
12122023131104_nikopol.dobiv. 2310.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2023-05-05 10:18:00
Проведена процедура 2023-05-05 10:23:00
Протоколи на комисии 2023-05-25 13:35:00
Договори 2023-06-02 15:25:00
Допълнителни споразумения 2023-08-24 10:38:00
Допълнителни споразумения 2023-09-29 08:27:00

<-- Обратно към процедури