Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

ПубликацияДата
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2434 ДГС Борима

Дата: 2024-07-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2433 ДГС Борима

Дата: 2024-07-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2432 ДГС Борима

Дата: 2024-07-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2431 ДГС Борима

Дата: 2024-07-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Борима
Обект:2430 ДГС Борима

Дата: 2024-07-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2420 ДГС Ловеч

Дата: 2024-07-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:24242 ДГС Говежда

Дата: 2024-07-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:24418 ДГС Монтана

Дата: 2024-07-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2416 ДЛС Русалка

Дата: 2024-07-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2415 ДЛС Русалка

Дата: 2024-07-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2414 ДЛС Русалка

Дата: 2024-07-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Троян
Обект:2403 ДГС Троян

Дата: 2024-07-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:241013 ДГС Мездра

Дата: 2024-06-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23615 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23316 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23317 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23318 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23319 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23320 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2308 ДГС Никопол

Дата: 2023-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2309 ДГС Никопол

Дата: 2023-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2310 ДГС Никопол

Дата: 2023-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2311 ДГС Никопол

Дата: 2023-04-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2301 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2305 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2306 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23614 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23619 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23616 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23617 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23618 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:23620 ДГС Белоградчик

Дата: 2023-04-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:23307 ДГС Лом чл.193

Дата: 2023-04-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2310 ДГС Черни Осъм чл.193

Дата: 2023-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2305 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23216 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23217 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23218 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23219 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23220 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23221 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23222 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23224 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23226 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23227 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23228 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23223 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23225 ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2315 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2316 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2317 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2318 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2230 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2319 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-03-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2310 ДГС Враца

Дата: 2023-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2311 ДГС Враца

Дата: 2023-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2312 ДГС Враца

Дата: 2023-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2313 ДГС Враца

Дата: 2023-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2314 ДГС Враца

Дата: 2023-03-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23215 ДГССвоге чл.27, ал.1

Дата: 2023-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23134 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23135 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23136 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23137 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23138 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23139 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:23140 ДГС Берковица

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23111 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-03-13
По записа на страница | Отиди на страница