Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

ПубликацияДата
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23220 ДЛС Витиня

Дата: 2023-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23229 ДЛС Витиня

Дата: 2023-06-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23423 ДГС Своге

Дата: 2023-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23424 ДГС Своге

Дата: 2023-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:23417 ДГС Монтана

Дата: 2023-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2212 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:23415 ДГС Монтана

Дата: 2023-05-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23325 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23426 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23427 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23428 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23429 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23430 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23321 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23322 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23316 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23317 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23318 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23319 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23320 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:23307 ДГС Лом чл.193

Дата: 2023-04-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23215 ДГССвоге чл.27, ал.1

Дата: 2023-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23111 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23107 ДГС Своге чл.27.ал.1

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23108 ДГС Своге чл.27.ал.1

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23109 ДГС Своге чл.27.ал.1

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23110 ДГС Своге чл.27.ал.1

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23101 ДГС Своге чл.27 ал.1

Дата: 2023-02-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23102 ДГС Своге чл.27 ал.1

Дата: 2023-02-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22855 чл.27 ДЛС Витиня

Дата: 2022-12-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:23305 ДГС Лом

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:221150 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-11-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:221046 ДГС Своге

Дата: 2022-10-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:221047 ДГС Своге

Дата: 2022-10-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:221048 ДГС Своге

Дата: 2022-10-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:221049 ДГС Своге

Дата: 2022-10-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22945 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-09-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22716 ДГС Видин

Дата: 2022-08-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22741 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22738 ДГС Своге чл.27., ал.1

Дата: 2022-07-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22636 чл.27, ал.1 ДГС Своге

Дата: 2022-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22637 чл.27, ал.1 ДГС Своге

Дата: 2022-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22414 ДГС Монтана

Дата: 2022-06-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22534 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-06-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22426 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22427 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22428 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221020 ДГС Мездра чл.27, ал.1

Дата: 2022-04-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221019 чл.27, ал.1., т.3 ДГС Мездра

Дата: 2022-04-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22342 чл.27, ал.1, т.3 ДГС Ботевград

Дата: 2022-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2218 чл.17, ал.1 ДГС Ловеч

Дата: 2022-03-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22317 ДГС Своге

Дата: 2022-03-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22318 ДГС Своге

Дата: 2022-03-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22704 ДГС Видин

Дата: 2022-03-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2211 ДГС Ловеч чл.27

Дата: 2022-02-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22227 ДГС Ботевград

Дата: 2022-02-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22211 ДГС Своге

Дата: 2022-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22212 ДГС Своге

Дата: 2022-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22207 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22208 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22209 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22210 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22226 ДГС Ботевград

Дата: 2022-01-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22212-1 ДГС Ботевград

Дата: 2022-01-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22122л ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
По записа на страница | Отиди на страница