Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

ПубликацияДата
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24212 ДГС Своге

Дата: 2024-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24314 чл.27, ал.1 ДГС Своге

Дата: 2024-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24315 чл.27, ал.1 ДГС Своге

Дата: 2024-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24316 чл.27, ал.1 ДГС Своге

Дата: 2024-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24323 ДЛС Витиня

Дата: 2024-02-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2410 ДГС Лесидрен

Дата: 2024-02-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:24222 ДЛС Витиня

Дата: 2024-02-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24213 ДГС Своге чл.27

Дата: 2024-02-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24609 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-02-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24612 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-02-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24613 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-02-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24616 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-02-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24618 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-02-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:24619 ДГС Белоградчик

Дата: 2024-02-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24210 ДГС Своге чл.27

Дата: 2024-01-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:24211 ДГС Своге чл.27

Дата: 2024-01-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23735 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-10-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23736 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-10-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23737 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-10-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23734 ДГС Своге

Дата: 2023-10-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:23432 ДЛС Витиня

Дата: 2023-09-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23631 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-08-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23526 ДГС Своге

Дата: 2023-07-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23527 ДГС Своге

Дата: 2023-07-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:п23237-п23244 ДЛС Витиня

Дата: 2023-06-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2212 ДГС Лесидрен

Дата: 2023-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23325 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23426 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23427 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23428 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23429 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:23430 ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Черни Осъм
Обект:2311 ДГС Черни Осъм

Дата: 2023-05-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:2309 ДЛС Русалка

Дата: 2023-05-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23321 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23322 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-04-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23316 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23317 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23318 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23319 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23320 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата: 2023-04-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:23307 ДГС Лом чл.193

Дата: 2023-04-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23215 ДГССвоге чл.27, ал.1

Дата: 2023-03-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23111 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2023-03-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23107 ДГС Своге чл.27.ал.1

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23108 ДГС Своге чл.27.ал.1

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23109 ДГС Своге чл.27.ал.1

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23110 ДГС Своге чл.27.ал.1

Дата: 2023-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23101 ДГС Своге чл.27 ал.1

Дата: 2023-02-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:23102 ДГС Своге чл.27 ал.1

Дата: 2023-02-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22855 чл.27 ДЛС Витиня

Дата: 2022-12-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:23305 ДГС Лом

Дата: 2022-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:221150 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-11-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:221046 ДГС Своге

Дата: 2022-10-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:221047 ДГС Своге

Дата: 2022-10-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:221048 ДГС Своге

Дата: 2022-10-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:221049 ДГС Своге

Дата: 2022-10-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22945 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-09-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22716 ДГС Видин

Дата: 2022-08-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22741 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22738 ДГС Своге чл.27., ал.1

Дата: 2022-07-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22636 чл.27, ал.1 ДГС Своге

Дата: 2022-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22637 чл.27, ал.1 ДГС Своге

Дата: 2022-07-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:22414 ДГС Монтана

Дата: 2022-06-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22534 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-06-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22426 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22427 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22428 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-05-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221020 ДГС Мездра чл.27, ал.1

Дата: 2022-04-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:221019 чл.27, ал.1., т.3 ДГС Мездра

Дата: 2022-04-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22342 чл.27, ал.1, т.3 ДГС Ботевград

Дата: 2022-04-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2218 чл.17, ал.1 ДГС Ловеч

Дата: 2022-03-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22317 ДГС Своге

Дата: 2022-03-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22318 ДГС Своге

Дата: 2022-03-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:22704 ДГС Видин

Дата: 2022-03-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2211 ДГС Ловеч чл.27

Дата: 2022-02-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22227 ДГС Ботевград

Дата: 2022-02-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22211 ДГС Своге

Дата: 2022-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22212 ДГС Своге

Дата: 2022-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22207 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22208 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22209 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:22210 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2022-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22226 ДГС Ботевград

Дата: 2022-01-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:22212-1 ДГС Ботевград

Дата: 2022-01-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:22122л ДЛС Витиня

Дата: 2022-01-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211976 ДГС Своге

Дата: 2021-12-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:22305 ДГС Лом

Дата: 2021-12-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2207 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Никопол
Обект:2208 ДГС Никопол местни търговци

Дата: 2021-11-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:211769 ДГС Ботевград чл.27

Дата: 2021-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211875 ДГС Своге чл.27

Дата: 2021-11-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21644п ДЛС Витиня

Дата: 2021-11-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2122 ДГС Ловеч чл.27, ал.1, т.2

Дата: 2021-11-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211770 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2021-10-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211771 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2021-10-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211774 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2021-10-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211669 ДГС Своге

Дата: 2021-08-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21723 ДГС Видин

Дата: 2021-08-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21724 ДГС Видин

Дата: 2021-08-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21716 ДГС Видин

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21720 за служители ДГС Видин

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21721 ДГС Видин

Дата: 2021-08-13
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2120 ДГС Ловеч чл.27, ал.1

Дата: 2021-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21631 ДГС Своге

Дата: 2021-07-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21239л-1 ДЛС Витиня

Дата: 2021-07-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211439 ДГС Своге чл.27 , ал.1

Дата: 2021-07-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211439 ДГС Своге

Дата: 2021-07-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211338 ДГС Своге

Дата: 2021-07-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211237 ДГС Своге

Дата: 2021-07-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:211136 ДГС Своге чл.27

Дата: 2021-06-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21714 Видин

Дата: 2021-06-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21716 Видин

Дата: 2021-06-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21720 Видин чл.193

Дата: 2021-06-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21239л ДЛС Витиня

Дата: 2021-06-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21934 чл.27,ал1 ДГС Своге

Дата: 2021-06-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21833 ДГС Своге

Дата: 2021-05-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2136 ДГС Враца чл.27

Дата: 2021-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21732 ДГС Своге

Дата: 2021-05-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21709 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21710 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21712 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21713 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21714 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21715 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21716 ДГС Видин

Дата: 2021-05-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2115 ДГС Ловеч чл.27, ал.1

Дата: 2021-05-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21631 ДГС Своге

Дата: 2021-04-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2128 ДГС Враца чл.27, ал.1

Дата: 2021-04-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21531 ДГС Ботевград чл.27, ал.1, т.3

Дата: 2021-04-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:21532 ДГС Ботевград чл.27, ал.1, т.3

Дата: 2021-04-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21114-1 ДЛС Витиня

Дата: 2021-03-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21530 ДГС Своге чл.27

Дата: 2021-03-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:2113 ДГС Ловеч чл.27

Дата: 2021-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21429 ДГС Своге чл.27

Дата: 2021-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2110 ДГС Враца чл.27

Дата: 2021-02-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2111 ДГС Враца чл.27

Дата: 2021-02-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2112 ДГС Враца чл.27

Дата: 2021-02-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2113 ДГС Враца чл.27

Дата: 2021-02-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2114 ДГС Враца чл.27

Дата: 2021-02-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2115 ДГС Враца чл.27

Дата: 2021-02-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21327 ДГС Своге чл.27

Дата: 2021-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21328 ДГС Своге чл.27

Дата: 2021-02-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21223 чл.27 ДГС Своге

Дата: 2021-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21224 чл.27 ДГС Своге

Дата: 2021-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21225 чл.27 ДГС Своге

Дата: 2021-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21226 чл.27 ДГС Своге

Дата: 2021-02-10
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21707 ДГС Видин

Дата: 2021-02-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21709 ДГС Видин

Дата: 2021-02-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21710 ДГС Видин

Дата: 2021-02-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21711 ДГС Видин

Дата: 2021-02-02
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:21106-1 ДЛС Витиня

Дата: 2021-01-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21707 ДГС Видин

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21708 ДГС Видин

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21709 ДГС Видин

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21710 ДГС Видин

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:21706 ДГС Видин местни търговци

Дата: 2020-11-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:21121 ДГС Своге

Дата: 2020-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20628 чл.27 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-11-18
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20541 ДЛС Витиня

Дата: 2020-11-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20876 ДГС Своге

Дата: 2020-10-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20877 ДГС Своге

Дата: 2020-10-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20878 ДГС Своге

Дата: 2020-10-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20879 ДГС Своге

Дата: 2020-10-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20627 чл.27 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-10-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:20628 чл.27 ДГС Белоградчик

Дата: 2020-10-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20769 ДГС Своге

Дата: 2020-10-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20970 ДГС Ботевград

Дата: 2020-08-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20656 ДГС Своге чл.27

Дата: 2020-08-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20233-1 ДЛС Витиня

Дата: 2020-08-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20655 ДГС Своге чл.27,ал.1

Дата: 2020-07-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20656 ДГС Своге чл.27 ал.1

Дата: 2020-07-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20714 ДГС Видин

Дата: 2020-06-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20715 ДГС Видин

Дата: 2020-06-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20716 ДГС Видин

Дата: 2020-06-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2001 ДГС Лесидрен чл.27

Дата: 2020-06-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2002 ДГС Лесидрен чл.27

Дата: 2020-06-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2025 ДГС Враца по чл.27

Дата: 2020-06-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20228 ДЛС Витиня

Дата: 2020-05-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20440 чл.27 ДГС Своге

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20441 чл.27 ДГС Своге

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20114-1 ДЛС Витиня

Дата: 2020-04-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19718 ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20709 ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20710 ДГС Видин

Дата: 2020-04-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20339 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2020-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20337 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2020-03-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20338 ДГС Своге чл.27, ал.1

Дата: 2020-03-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:2011 ДГС Лесидрен

Дата: 2020-03-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20235 ДГС Своге

Дата: 2020-02-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:20113-1 ДЛС Витиня

Дата: 2020-02-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20230 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20231 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20230 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20233 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20234 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20235 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:20236 ДГС Своге

Дата: 2020-02-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2004 ДГС Враца

Дата: 2020-01-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20409 ДГС Монтана

Дата: 2020-01-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20215-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-01-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20216-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-01-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:20217-1 ДГС Ботевград

Дата: 2020-01-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Враца
Обект:2004 ДГС Враца без процедура

Дата: 2020-01-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20408 ДГС Монтана

Дата: 2019-12-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20405 ДГС Монтана

Дата: 2019-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20406 ДГС Монтана

Дата: 2019-12-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:19630 ДГС Белоградчик

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191584 ДГС Своге

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191585 ДГС Своге

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191586 ДГС Своге

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191587 ДГС Своге

Дата: 2019-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191278 ДГС Своге

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Миджур
Обект:20819 ДГС Миджур

Дата: 2019-11-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20704 ДГС Видин

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20707 ДГС Видин

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:20708 ДГС Видин

Дата: 2019-11-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:20404 ДГС Монтана

Дата: 2019-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191483 ДГС Своге

Дата: 2019-11-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191382 ДГС Своге

Дата: 2019-11-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1921 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-11-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191025 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191026 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191027 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191028 ДГС Мездра

Дата: 2019-11-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1922 ДГС Ловеч

Дата: 2019-10-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1920 ДГС Ловеч

Дата: 2019-10-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:19536c ДЛС Витиня

Дата: 2019-10-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1924 ДГС Ловеч

Дата: 2019-10-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1923 ДГС Ловеч

Дата: 2019-10-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191277 ДГС Своге

Дата: 2019-10-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191278 ДГС Своге

Дата: 2019-10-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191279 ДГС Своге

Дата: 2019-10-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191280 ДГС Своге

Дата: 2019-10-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191281 ДГС Своге

Дата: 2019-10-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1919 ДГС Ловеч

Дата: 2019-10-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ловеч
Обект:1921 ДГС Ловеч

Дата: 2019-10-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19725 ДГС Видин

Дата: 2019-10-23
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Своге
Обект:191074 ДГС Своге

Дата: 2019-09-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19724 ДГС Видин

Дата: 2019-09-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19414 ДГС Монтана

Дата: 2019-07-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19411 ДГС Монтана

Дата: 2019-07-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1901 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1914 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-05-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:1916 ДГС Лесидрен

Дата: 2019-03-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19409 ДГС Монтана

Дата: 2019-03-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19704 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19706 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19710 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19712 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19706 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19714 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19715 ДГС Видин

Дата: 2019-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:19407 ДГС Монтана

Дата: 2019-02-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:19614c ДГС Белоградчик

Дата: 2019-02-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19704 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19706 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19707 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19708 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19710 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19711 ДГС Видин

Дата: 2019-01-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:191113-1 -договаряне ДЛС Витиня

Дата: 2019-01-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:191008 ДГС Мездра

Дата: 2018-12-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19703 ДГС Видин

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19704 ДГС Видин

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19705 ДГС Видин

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19706 ДГС Видин

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19707 ДГС Видин

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19708 ДГС Видин

Дата: 2018-11-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:19709 местни търговци ДГС Видин

Дата: 2018-11-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1832 ДГС Годеч договаряне

Дата: 2018-11-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Берковица
Обект:18628 ДГС Белоградчик

Дата: 2018-10-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181044 Мездра

Дата: 2018-09-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18231-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-08-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18725 ДГС Видин

Дата: 2018-08-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18726 ДГС Видин

Дата: 2018-08-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18417 ДГС Монтана

Дата: 2018-08-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18412-2 ДГС Монтана

Дата: 2018-08-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18725 ДГС Видин

Дата: 2018-08-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18726 ДГС Видин

Дата: 2018-08-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181041 ДГС Мездра

Дата: 2018-07-31
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18412-1 ДГС Монтана

Дата: 2018-07-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18415 ДГС Монтана

Дата: 2018-07-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18213-2 ДГС Говежда

Дата: 2018-07-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18220-1 ДГС Говежда

Дата: 2018-07-17
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18223-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18224-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18225-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18228-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-06-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181035 ДГС Мездра без процедура

Дата: 2018-06-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181036 ДГС Мездра без процедура

Дата: 2018-06-14
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18412 ДГС Монтана

Дата: 2018-06-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181034 ДГС Мездра - Без процедура

Дата: 2018-05-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181033 ДГС Мездра

Дата: 2018-05-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18720 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18721 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18722 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18723 ДГС Видин

Дата: 2018-05-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18231 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-11
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18215 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18220 ДЛС Витиня местни търговци

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18221 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18222 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18223 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18224 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18225 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18226 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18227 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18228 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18229 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18230 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18232 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18233 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18234 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18235 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18236 ДЛС Витиня

Дата: 2018-04-04
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Годеч
Обект:1803 ДГС Годеч

Дата: 2018-04-03
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:18408 ДГС Монтана

Дата: 2018-03-09
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18715 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18716 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18717 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18718 ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18715 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2018-02-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:181021 добив по чл.27, ал.1, т.4 ДГС Мездра

Дата: 2018-02-22
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Чипровци
Обект:18509 ДГС Чипровци

Дата: 2018-02-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:18106-1 ДЛС Витиня

Дата: 2018-01-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18711 ДГС Видин

Дата: 2018-01-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18712 ДГС Видин

Дата: 2018-01-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18713 ДГС Видин

Дата: 2018-01-05
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18101 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18102 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18103 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18104 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18105 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18106 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18107 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18108 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18109 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18110 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18111 ДГС Ботевград

Дата: 2017-12-29
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:18302 ДГС Лом

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Говежда
Обект:18507 ДГС Чипровци

Дата: 2017-12-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1801 ДГС Годеч

Дата: 2017-11-28
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18102 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18101

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18103 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18104 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18105 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18106 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18107 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18108 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18109 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18110 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:18111 ДГС Ботевград

Дата: 2017-11-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18701 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18702 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18703 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18704 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18705 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18706 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18707 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18708 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18709 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:18710 ДГС Видин

Дата: 2017-11-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17731 ДГС Видин

Дата: 2017-11-07
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17730

Дата: 2017-09-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Русалка
Обект:1703

Дата: 2017-09-12
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лесидрен
Обект:1725

Дата: 2017-09-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17727 ДГС Видин

Дата: 2017-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17728 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2017-08-16
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Мездра
Обект:171030с процедура по чл.27, ал.1, т.3

Дата: 2017-08-08
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:171042 DGS Botevgrad

Дата: 2017-07-24
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17725 ДГС Видин

Дата: 2017-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17726 ДГС Видин

Дата: 2017-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17712 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2017-07-20
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Лом
Обект:17307 добив и товарене ДГС Лом

Дата: 2017-06-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17941 ДГС Ботевград

Дата: 2017-06-06
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17411 ДГС Монтана

Дата: 2017-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17410-1 ДГС Монтана

Дата: 2017-05-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17717 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17718 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17719 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17720 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17721 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17722 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17724 ОГТ ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17716 ДГС Видин

Дата: 2017-05-26
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Видин
Обект:17712 ОГТ

Дата: 2017-05-19
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17321 местни търговци

Дата: 2017-04-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17619

Дата: 2017-04-21
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17408

Дата: 2017-03-01
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17406-1

Дата: 2017-02-27
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17401

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17402

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17403

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17404

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Ботевград
Обект:17405

Дата: 2017-02-15
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДЛС Витиня
Обект:17106-1

Дата: 2017-01-30
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Монтана
Обект:17406

Дата: 2017-01-25
Повече инфо

Тип: ДЪРВОДОБИВ
Стопанство:ДГС Белоградчик
Обект:17607

Дата: 2017-01-24
По записа на страница | Отиди на страница