Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2023-04-13
Обект № 2308 ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2023-05-03

Описание:Документи
04412023131104_nikopol.dobiv.2308.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2023-05-05 10:16:00
Проведена процедура 2023-05-05 10:21:00
Протоколи на комисии 2023-05-25 13:37:00
Договори 2023-06-02 15:24:00
Допълнителни споразумения 2023-08-24 10:37:00

<-- Обратно към процедури