Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2023-10-31
Обект № СЗДП обявява търг (ПИ със сграда в гр. Троян)

Дата на провеждане: 2023-12-05

Описание:

Обява за публикуване - СЗДП обявява търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот (ПИ със сграда в гр. Троян) - частна държавна собственост, дата на търга 05.12.2023 г.


Документи
42452023311010_обява продажба недв. имот в Троян.docx

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури