Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2023-05-23
Обект № ПАРТ: ДГС БОТЕВГРАД

Дата на провеждане: 2023-06-08

Описание:

Товарене, транспортиране и разтоварване на прогнозно количество дървесина, добита на територията на ДГС БОТЕВГРАД, от временен до постоянен склад, от временен склад до адрес на клиента или от централен склад до адрес на клиента

партиди 1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,17,20Документи
10452023231005_botevgrad.dr.deinosti.2.rar

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури