Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Своге

Дата: 2023-04-18
Обект № 23317 ДСГ Своге чл.27,ал.1

Дата на провеждане: 2023-04-25

Описание:Документи
15532023181604_ТП ДГС Своге обявление 23317.pdf

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури