Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2023-03-01
Обект № СЗДП обявява търг с тайно наддаване

Дата на провеждане: 2023-04-03

Описание:

Обява за публикуване в други дейности - СЗДП обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 г. на 2 бр. обработваеми площи за земеделско ползване от ПИ в змелището на с. Садовец, ДГС Плевен. Дата на провеждане на търга 03.04.2023 г.


Документи
10502023011403_обява ПИ в с. Садовец.doc

ПубликацияДата
Проведена процедура 2023-05-02 14:10:00

<-- Обратно към процедури