Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2023-04-06
Обект № ТЪРГ ДВИЖИМА ВЕЩ ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2023-04-20

Описание:

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМА ВЕЩ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ  НА СЗДП  ТП ДГС НИКОПОЛ


Документи
42022023061004_nikipol.turg.2023.rar

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури