Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДЛС Витиня

Дата: 2023-04-20
Обект № Търг мпс ДЛС Витиня

Дата на провеждане: 2023-04-28

Описание:

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ по реда на чл.5 и чл.6 от Наредба

№ 7/14.1997г. за продажба на движими вещи, стопанисвани от ТП ДЛС Витиня.


Документи
56212023030805_vitinq.mps20.04.2023g.rar

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури