Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Говежда

Дата: 2023-04-26
Обект № търг ДГС Говежда

Дата на провеждане: 2023-05-15

Описание:

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА ДВИЖИМА ВЕЩ – ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ  НА СЗДП  ТП ДГС ГОВЕЖДА


Документи
21492023261504_govejda.turg.2023g.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2023-05-15 10:55:00
Договори 2023-05-18 09:25:00

<-- Обратно към процедури