Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Плевен

Дата: 2023-04-24
Обект № търг ДГС Плевен

Дата на провеждане: 2023-06-06

Описание:

обява за търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 5 бр. ПИ в землището на гр. Искър, обл. Плевен за срок от 10 години в териториалния обхват на ТП ДГС Плевен, дата на търга: 06.06.2023 г.


Документи
29532023241404_обява за 5 бр. ПИ в гр. Искър.doc

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури