Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2023-06-21
Обект № недв. имот - сграда

Дата на провеждане: 2023-07-25

Описание:

СЗДП обявява търг с тайно наддаване за продажба на недв. имот - сграда (горски кантон) в гр. Чипровци


ПубликацияДата
Допълнителни споразумения 2023-09-15 16:10:00

<-- Обратно към процедури