Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2023-04-11
Обект № ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

Дата на провеждане: 2023-05-15

Описание:

СЗДП обявава търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на част от ПИ - обработваема площ в землищео на с. Гюргич, ДГС Белоградчик, дата на търга: 15.05.2023 г.


Документи
01112023211608_обява.doc

ПубликацияДата
Проведена процедура 2023-08-21 16:00:00
Проведена процедура 2023-09-08 10:40:00

<-- Обратно към процедури