Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Своге

Дата: 2023-07-07
Обект № 23530 ДГС Своге

Дата на провеждане: 2023-07-24

Описание:Документи
28462023101107_svoge.dobiv.23530.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2023-07-24 14:30:00
Проведена процедура 2023-07-24 14:30:00
Протоколи на комисии 2023-07-26 14:35:00
Договори 2023-07-28 09:45:00
Допълнителни споразумения 2024-01-08 14:45:00

<-- Обратно към процедури