Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2023-07-17
Обект № 1/2023г. ДГС троян

Дата на провеждане: 2023-08-03

Описание:Документи
17052023171507_troyan.lkm.ob.1-2023.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2023-08-03 11:30:00
Проведена процедура 2023-08-03 11:30:00
Протоколи на комисии 2023-08-25 16:40:00
Договори 2023-09-05 16:55:00
Допълнителни споразумения 2023-09-18 14:10:00

<-- Обратно към процедури