Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ловеч

Дата: 2023-06-19
Обект № 2315 ДГС Ловеч

Дата на провеждане: 2023-07-07

Описание:Документи
19282023191506_lovech.dobiv.2315.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2023-07-10 15:05:00
Протоколи на комисии 2023-07-10 15:05:00
Протоколи на комисии 2023-08-01 09:00:00
Договори 2023-08-01 09:00:00
Допълнителни споразумения 2023-12-28 15:30:00

<-- Обратно към процедури