Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Видин

Дата: 2018-10-29
Обект № 18729 ОГТ ДГС Видин

Дата на провеждане: 2018-11-14

Описание:Документи
10582018291310_vidin.secshishte.OGT.18729.zip

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури