Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Дата: 2019-08-05
Обект № 2019-1П Д

Дата на провеждане: 2019-09-11

Описание:


Продажба на корен, сечище в об.№ 2019-1 П Д, СЗДП - дългосрочен за срок от 10 г., дата на провеждане 11.09.2019 г.


http://szdp.bg/Zakoni/10god.%20teh%20plan.rar     -Технологични планове


Документи
53362019051008_szdp.secshishte.20191PD.zip
05252020201401_Анекс № 1 към Договор № 41.pdf

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2019-09-12 11:20:00
Разяснения 2019-09-12 14:30:00
Протоколи на комисии 2019-09-24 16:30:00
Договори 2019-09-26 14:00:00
Допълнителни споразумения 2020-02-03 09:50:00
Допълнителни споразумения 2020-02-04 13:55:00
Допълнителни споразумения 2020-03-16 13:35:00
Допълнителни споразумения 2020-05-13 10:00:00
Допълнителни споразумения 2020-07-03 09:15:00
Допълнителни споразумения 2020-08-10 10:25:00
Допълнителни споразумения 2020-11-09 10:15:00
Разяснения 2020-11-23 10:25:00
Допълнителни споразумения 2021-01-18 16:45:00
Допълнителни споразумения 2021-04-20 11:05:00
Допълнителни споразумения 2021-07-06 11:15:00
Допълнителни споразумения 2021-09-27 11:00:00
Допълнителни споразумения 2021-12-22 13:05:00
Допълнителни споразумения 2022-01-10 15:10:00
Допълнителни споразумения 2022-01-12 09:50:00
Допълнителни споразумения 2022-07-07 14:15:00
Допълнителни споразумения 2022-10-10 16:35:00
Допълнителни споразумения 2022-11-29 15:25:00
Допълнителни споразумения 2023-07-10 13:15:00
Допълнителни споразумения 2023-09-05 14:15:00
Допълнителни споразумения 2023-10-11 11:15:00
Допълнителни споразумения 2023-10-23 15:45:00
Допълнителни споразумения 2024-01-30 13:00:00
Допълнителни споразумения 2024-04-02 14:15:00

<-- Обратно към процедури