Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2020-09-08
Обект № 2035ст ДГС Годеч

Дата на провеждане: 2020-09-29

Описание:Документи
31202020081609_godech..secshishte.2035st.rar

ПубликацияДата
Проведена процедура 2020-09-30 14:30:00
Проведена процедура 2020-09-30 14:35:00
Протоколи на комисии 2020-10-08 15:55:00
Договори 2020-10-12 11:30:00
Допълнителни споразумения 2020-12-31 15:00:00

<-- Обратно към процедури