Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2021-02-01
Обект № 21602 ДГС Белоградчик

Дата на провеждане: 2021-02-17

Описание:Документи
37342021021102_belog.secshishte.21602.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-02-25 09:50:00
Проведена процедура 2021-02-25 09:50:00
Договори 2021-03-01 09:50:00

<-- Обратно към процедури