Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2021-02-17
Обект № 21616 ДГС Белоградчик

Дата на провеждане: 2021-03-08

Описание:Документи
43272021171102_belog.secshishte.21616.zip

ПубликацияДата
Прекратена процедура 2021-03-09 16:00:00

<-- Обратно към процедури