Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Своге

Дата: 2021-03-01
Обект № 21429 ДГС Своге чл.27

Дата на провеждане: 2021-03-05

Описание:



Документи
31552021011103_svoge.dobiv.21429.ch.27.pdf

ПубликацияДата
Договори 2021-03-09 08:30:00

<-- Обратно към процедури