Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2021-03-18
Обект № 2117 ДГС Годеч

Дата на провеждане: 2021-04-13

Описание:Документи
55512021180803_godech.dobiv.2117.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-04-13 16:15:00
Проведена процедура 2021-04-13 16:15:00
Протоколи на комисии 2021-04-16 14:55:00
Договори 2021-04-21 10:50:00
Допълнителни споразумения 2021-11-18 15:00:00

<-- Обратно към процедури