Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Чипровци

Дата: 2021-03-31
Обект № 21528.1 ДГС Чипровци

Дата на провеждане: 2021-04-15

Описание:



Документи
42382021311403_chip.prog.k.21528.1.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-04-15 15:45:00
Прекратена процедура 2021-04-19 13:15:00

<-- Обратно към процедури