Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2021-04-15
Обект № 21635 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2021-05-07

Описание:Документи
27102021151104_botevgrad.secshishte.21635.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-05-11 13:46:00
Проведена процедура 2021-05-11 13:46:00
Протоколи на комисии 2021-05-18 12:13:00
Договори 2021-05-18 16:10:00
Допълнителни споразумения 2021-10-12 10:10:00

<-- Обратно към процедури