Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2021-05-14
Обект № 21843 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2021-06-03

Описание:Документи
35072021141605_botevgrad.secshishte.21843.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-06-08 14:15:00
Проведена процедура 2021-06-08 14:15:00
Протоколи на комисии 2021-06-17 09:55:00
Договори 2021-06-22 10:30:00
Допълнителни споразумения 2022-01-04 10:40:00

<-- Обратно към процедури