Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Троян

Дата: 2021-05-20
Обект № 2114 ДГС Троян

Дата на провеждане: 2021-06-09

Описание:Документи
15532021200905_troqn.dobiv.2114.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-06-10 14:46:00
Проведена процедура 2021-06-10 14:47:00
Протоколи на комисии 2021-07-01 10:54:00
Договори 2021-07-06 16:17:00
Допълнителни споразумения 2022-01-17 09:29:00

<-- Обратно към процедури