Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-01
Обект № 21945 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2021-06-18

Описание:Документи
11592021011406_botevgrad.dobiv.21945.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-06-21 10:45:00
Прекратена процедура 2021-06-21 10:45:00

<-- Обратно към процедури