Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2021-06-01
Обект № 21945п ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2021-06-18

Описание:Документи
14532021011406_botevgrad.prog.k.21945p.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-06-21 11:00:00
Прекратена процедура 2021-06-21 11:00:00

<-- Обратно към процедури