Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Видин

Дата: 2021-06-01
Обект № 1 ДГС Видин

Дата на провеждане: 2021-06-18

Описание:



Документи
42382021011406_vidin.lkm.ob.1.2021g..zip

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури