Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Чипровци

Дата: 2021-06-02
Обект № 21529 ДГС Чипровци

Дата на провеждане: 2021-06-18

Описание:



Документи
08192021021406_chip.dobiv.21529.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-06-18 14:40:00
Проведена процедура 2021-06-21 09:35:00
Протоколи на комисии 2021-06-25 08:30:00
Договори 2021-06-28 11:25:00
Допълнителни споразумения 2022-01-25 09:50:00

<-- Обратно към процедури