Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Лом

Дата: 2021-06-04
Обект № 3 ДГС Лом

Дата на провеждане: 2021-06-22

Описание:Документи
30502021041406_lom.lkm.ob3.2021g..rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-06-22 16:00:00
Проведена процедура 2021-06-22 16:30:00
Договори 2021-07-06 14:00:00

<-- Обратно към процедури