Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2021-06-07
Обект № 21622 ДГС Белоградчик

Дата на провеждане: 2021-06-25

Описание:Документи
34312021071306_belog.dobiv.21622.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2021-06-28 09:20:00
Протоколи на комисии 2021-06-28 10:20:00
Договори 2021-07-02 10:25:00

<-- Обратно към процедури