Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Видин

Дата: 2021-06-14
Обект № 21718 Видин

Дата на провеждане: 2021-07-02

Описание:Документи
32552021141506_vidin.secshishte.21718.doc

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури