Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Враца

Дата: 2021-06-16
Обект № 2140 ДГС Враца

Дата на провеждане: 2021-07-06

Описание:



Документи
41542021161606_vraca.прог.к..2140.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-07-07 15:10:00
Проведена процедура 2021-07-07 15:15:00
Протоколи на комисии 2021-07-14 10:30:00
Договори 2021-07-14 13:30:00

<-- Обратно към процедури