Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2021-06-18
Обект № 21826 ДГС Миджур

Дата на провеждане: 2021-07-08

Описание:Документи
56442021181206_midjur.secshishte.21826.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2021-07-12 09:25:00
Протоколи на комисии 2021-07-08 13:30:00
Протоколи на комисии 2021-07-16 11:05:00
Договори 2021-07-16 11:25:00

<-- Обратно към процедури