Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Белоградчик

Дата: 2021-07-06
Обект № 21609 ДГС Белоградчик

Дата на провеждане: 2021-07-26

Описание:Документи
50312021060907_belog.secshishte.21609.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-08-04 09:50:00
Проведена процедура 2021-08-04 10:55:00
Договори 2021-08-04 09:55:00

<-- Обратно към процедури