Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2021-07-21
Обект № 21829 ДГС Миджур местни търговци

Дата на провеждане: 2021-08-06

Описание:Документи
59032021211207_midjur.secshishte.21829.m-ci.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2021-08-09 14:50:00
Протоколи на комисии 2021-08-30 10:50:00
Договори 2021-08-30 11:05:00
Протоколи на комисии 2021-08-06 11:45:00

<-- Обратно към процедури