Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2017-06-01
Обект № 17829 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2017-06-20

Описание:Документи
33562017010906_botevgrad.secshishte.17829.zip

ПубликацияДата
Разяснения 2017-06-23 10:55:00
Протоколи на комисии 2017-06-23 10:55:00

<-- Обратно към процедури