Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Никопол

Дата: 2021-07-26
Обект № 2112 ДГС Никопол

Дата на провеждане: 2021-08-16

Описание:Документи
41112021261507_nikopol.secshishte.2112.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2021-08-18 11:14:00
Протоколи на комисии 2021-08-18 11:15:00
Протоколи на комисии 2021-08-20 14:56:00
Договори 2021-08-31 14:24:00

<-- Обратно към процедури