Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Ботевград

Дата: 2017-06-01
Обект № 17832 ДГС Ботевград

Дата на провеждане: 2017-06-20

Описание:Документи
45332017010906_botevgrad.secshishte.17832.zip

ПубликацияДата
Разяснения 2017-06-23 10:50:00
Протоколи на комисии 2017-06-23 10:50:00
Договори 2017-07-07 08:55:00
Допълнителни споразумения 2018-07-10 11:30:00

<-- Обратно към процедури