Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Монтана

Дата: 2021-08-03
Обект № 21411

Дата на провеждане: 2021-08-20

Описание:Документи
34342021031608_21411 добив Монтана.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-08-20 12:35:00
Прекратена процедура 2021-08-20 12:35:00

<-- Обратно към процедури