Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:



Процедури

Стопанство: ДГС Видин

Дата: 2021-08-13
Обект № 21716 ДГС Видин

Дата на провеждане: 2021-09-02

Описание:



Документи
54022021131308_21716d.rar

ПубликацияДата

<-- Обратно към процедури