Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2021-08-16
Обект № 21831 ДГС Миджур м-ци

Дата на провеждане: 2021-08-31

Описание:Документи
41262021161008_midjur.secshishte.21831.m-ci.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-08-31 11:10:00
Проведена процедура 2021-09-01 10:10:00
Протоколи на комисии 2021-09-24 10:15:00
Договори 2021-09-24 10:20:00

<-- Обратно към процедури