Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Миджур

Дата: 2021-08-16
Обект № 21832 ДГС Миджур м-ци

Дата на провеждане: 2021-08-31

Описание:Документи
43262021161008_midjur.secshishte.21832.m-ci.zip

ПубликацияДата
Проведена процедура 2021-09-01 09:50:00
Договори 2021-09-24 11:20:00
Протоколи на комисии 2021-08-31 11:55:00
Протоколи на комисии 2021-09-24 10:05:00

<-- Обратно към процедури