Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Берковица

Дата: 2021-08-16
Обект № 21140с ДГС Берковица

Дата на провеждане: 2021-09-02

Описание:Документи
29592021161408_berk.secshishte.21140c.zip

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-09-02 16:25:00
Прекратена процедура 2021-09-02 16:25:00

<-- Обратно към процедури