Типове процедури:

ДЪРВОДОБИВСЕЧИЩЕПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВАПРОДАЖБИ ОТ СКЛАДЛЕСОКУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯДРУГИ ДЕЙНОСТИАРХИВ

Търсене по:

Горско стопанство:

№ на обект:
Тип:

Дата От:

Дата До:Процедури

Стопанство: ДГС Годеч

Дата: 2021-08-23
Обект № 2115п ДГС Годеч

Дата на провеждане: 2021-09-08

Описание:Документи
44242021231508_godech.prog.k.2115p.rar

ПубликацияДата
Протоколи на комисии 2021-09-09 11:30:00
Проведена процедура 2021-09-09 11:30:00
Договори 2021-09-21 08:15:00
Допълнителни споразумения 2021-11-18 14:10:00

<-- Обратно към процедури